Revalidatie

Welkom op de deelwebsite van de dienst revalidatie van het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde zijn we nu in staat meer ziekten te genezen dan voordien.

Toch is het niet altijd zo dat er steeds een medische oplossing bestaat of zijn er nog gevolgen van de aandoening aanwezig die een belangrijke weerslag hebben op het dagdagelijkse functioneren.

Voor enkele van deze aandoeningen kan het volgen van een revalidatieprogramma dan een bijkomende hulp zijn. De doelen van een revalidatie kunnen, afhankelijk van het probleem, zeer uiteenlopend zijn.

Zo denken we bijvoorbeeld aan het verbeteren van de fysieke inspanningscapaciteit, het beter gebruiken van de nog resterende mogelijkheden, het overwinnen van de angst om terug in beweging te komen, …

Gemeenschappelijk aan dergelijke programma’s is dat ze voor een groot deel steunen op het verbeteren van kracht en uithouding door middel van aangepaste inspanningen. Dit wordt dan aangevuld met voor elke aandoening specifieke lessen of het aanleren van nuttige technieken. Dit gebeurt multidisciplinair in samenwerking met verschillende medische en paramedische disciplines waardoor het probleem vanuit verschillende invalshoeken kan aangepakt worden.

Het in groep kunnen oefenen samen met personen in een vergelijkbare situatie, geeft ook een extra motivatie om te starten én om vol te houden.

Door het aanbieden van verschillende revalidatieprogramma’s wil de revalidatiedienst de lichamelijke vaardigheden van patiënten met een beperking verbeteren. Met als doel de zelfredzaamheid te verhogen en de reïntegratie in de maatschappij te optimaliseren.

 

 

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg