Cognitieve revalidatie

Naast verschillende duidelijk zichtbare lichamelijke gevolgen (zoals een halfzijdige verlamming), leidt een niet-aangeboren hersenletsel vaak ook tot allerlei niet-lichamelijke gevolgen die voor de buitenwereld niet of nauwelijks zichtbaar zijn; de zogenaamde cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige gevolgen. Het is met name deze laatste groep problemen die in het dagelijks leven van de patiënt en diens naastbetrokkenen negatief interfereert, en wordt vooral kenbaar bij patiënten die weer thuis zijn en participeren in het dagelijks maatschappelijk leven.

Onder cognitieve stoornissen worden stoornissen in de volgende domeinen verstaan:
(ziekte)inzicht, waarneming (waaronder visueel-ruimtelijke waarnemingsstoornissen, neglect e.d.), aandacht (waaronder concentratieproblemen, beperkingen in de capaciteit van informatieverwerking), geheugen (korte en lange termijn geheugenstoornissen), planning en regulatie (executieve functiestoornissen), handelen (apraxie, akinesie) en communicatie (problemen met taalbegrip en/of taalproductie).

De focus van cognitieve revalidatie is gericht op vaardigheden en maatschappelijke participatie. Vaak is er een multidisciplinaire aanpak vereist met de neuroloog, neuropsycholoog en (neuro)logopedist. De neuropsycholoog brengt de gestoorde cognitieve functies in kaart, waarop een voorlichtings-en behandelprogramma wordt voorgesteld. De behandeling zal gericht zijn op compensatie (strategieën) en training zoals bv. aandachtsoefeningen, organisatie en planning, redeneeropdrachten,...

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Barbara, Bessemerstraat 478, 3620 Lanaken

Screening en opstart traject 

Via doorverwijzing van behandelend arts (neuroloog - neurochirurg - cardioloog - revalidatie arts) naar dienst (Neuro)Psychologie. 

Parkeren

Er is een ruime parkeergelegenheid voorzien op de bezoekersparking.

 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2023

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg