Rug- en nekrevalidatie

Rug- en nekaandoeningen vormen één van de belangrijkste klachten binnen de gezondheidsproblematiek. Aanhoudende pijnklachten ondermijnen het functioneren thuis, op de werkvloer en in het sociale leven.

Klinische fase 

Onderging u een operatie ter hoogte van de wervelkolom, dan komt de kinesitherapeut en ergotherapeut langs om enkele technieken aan te leren en advies te geven om veilig terug in beweging te komen. Tevens zal u uitgenodigd worden voor een informatiemoment en het aanleren van enkele rugoefeningen.

 

In bovenstaand informatiefilmpje krijgt u een overzicht van het specifiek revalidatieprogramma binnen het Ziekenhuis-Oost Limburg na een chirurgische ingreep aan de wervelkolom.

Elke discipline licht kort zijn rol toe binnen het multidisciplinaire revalidatieprogramma en geeft verdere toelichting binnen zijn specifiek vakdomein. Bijkomend wordt er nuttige informatie voorzien.

Als patiënt krijgt u een goed beeld van wat u mag verwachten van het programma en welke medewerkers u zullen ondersteunen om het programma tot een goed einde te brengen.

Poliklinische fase 

Rug- en nekrevalidatieprogramma

Wie van ons heeft er nog nooit last gehad van zijn/haar rug?

Gelukkig gaat het in de grote meerderheid van de gevallen slechts om een tijdelijk probleem dat vaak zelfs zonder behandeling verdwijnt.

Bij een beperkte groep heeft rugpijn echter een meer aanslepend karakter. Het wordt dan chronische rugpijn met vaak een invloed op dagdagelijkse activiteiten, zowel thuis als op het werk.

Ook al is de hinder hier belangrijk, toch tonen medische onderzoeken slechts in een beperkt aantal gevallen afwijkingen die gevaarlijk zouden zijn of die kunnen gecorrigeerd worden met een redelijke kans op succes op het verdwijnen van de rugklachten.

Met medicatie of infiltratietechnieken kunnen we wel proberen tijdelijk de pijn beter te controleren maar meestal zijn het de levensstijlaanpassingen het belangrijkst voor het herstel op langere termijn. Aanpassingen houden onder meer in: de rug meer belastbaar maken en houden.

Via een pedagogische aanpak tracht men de patiënt gerust te stellen en aan te moedigen om zoveel mogelijk actief te blijven. Het gradueel opbouwen van de functionele belastbaarheid en hervatting van de beroeps-activiteiten staan centraal. Via het concept van self-management gaat men ervan uit dat de patiënt zelf de capaciteit heeft om positieve strategieën te ontwikkelen om zich aan zijn situatie aan te passen, en dat hij zelf de vicieuze cirkel ​kan doorbreken van fysieke deconditionering, een negatieve gemoedsgesteldheid, een stopzetting van zijn normale activiteiten en angstgevoelens.  

Het revalidatiecentrum is erkend door FEDRIS in het kader van het rugpreventieprogramma voor werknemers.  Dit houdt in dat sommigen een aanvraag kunnen doen voor teugbetaling van de remgelden en een deel van de vervoerskosten. Een eventuele toelating door het FEDRIS verandert niets aan het programma op zich. Om deze toelating te worden moeten er wel enkele voorwaarden voldaan zijn, die zowel betrekking hebben op uw aandoening als op de CAO waaronder u als werknemer valt.  Een deel van het aanvraagformulier wordt door uw arbeidsgeneesheer ingevuld, het andere deel door ons.

Op regelmatige basis is er ook een multidisciplinair overleg met de fysisch geneesheer-revalidatie-arts, anesthesist-algoloog, pijnverpleegkundige en pijnpsychologe waar complexere casussen besproken worden.

Informatiefilmpje rugrevalidatie

Voorstelling team

Het revalidatieprogramma is multidisciplinair.

De arts

De neurochirurg staat in voor de chirurgische behandeling. De fysisch geneesheer-revalidatiearts staat in voor de klinische evaluatie en inclusie in het programma . De arts volgt het programma op en is steeds bereikbaar tijdens de oefensessies voor acute problemen of tussentijdse vragen rond uw medische toestand. Op het einde van de revalidatie bespreekt de arts uw vooruitgang en wordt er indien nodig een onderhoudsprogramma aangeboden.

De kinesitherapeut

De kinesitherapeut(e) leert u de belastbaarheid van uw rug te verhogen door middel van conditietraining, rek- en beweeglijkheidsoefeningen, stabilisatieoefeningen en krachttraining op specifieke toestellen (David Back) en door middel van functionele oefentherapie.

Daarnaast coacht de kinesitherapeut u ook op het vlak van lifestyle en gedrag en voorziet ons team workshops over stress, voeding, beweging, slaap en werk.

De ergotherapeut

De ergotherapeut(e) leert u om uw rug zo gevarieerd mogelijk te gebruiken ter ondersteuning van uw dagdagelijkse activiteiten.

De psycholoog

Op vraag wordt individuele begeleiding aangeboden.

De sociaal werker

De dienst patiëntenbegeleiding geeft -op vraag- meer duidelijkheid rond reïntegratie mogelijkheden en (arbeids)trajecten.

Brochure

Rugpijn? Blijf bewegen!

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

ZOL Maas en Kempen, Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik

Intake

Tijdens de consultatie bij de fysische geneesheer kan er een intake afspraak gemaakt worden.

Deze screening bepaalt mee de individuele doelstellingen die je wil bereiken met het rug- en nekrevalidatieprogramma en is noodzakelijk vooraleer men wil starten. 

Mogelijke trainingsuren

Op afspraak elke weekdag tussen 08.00u en 16.30u.

En op maandag en woensdag ook  tussen 17.00 en 19.00u.

Sessieduur van ongeveer 2u, en dit 2x per week, binnen een periode van maximaal 6 maanden.

Tijdens het revalidatieprogramma wordt er een persoonlijke evaluatie gemaakt van de beweeglijkheid, kracht, uithouding en balans en wordt uw oefentherapie op maat afgestemd.

Benodigdheden

Gemakkelijke kleding en schoenen (proper). Handdoek en eventueel douchemateriaal. De kleedkamers zijn voorzien van afgesloten kastjes en douches.

Onkosten

Het revalidatieprogramma wordt éénmalig terugbetaald door de mutualiteit mits een beperkte eigen bijdrage. Het ziekenhuis regelt dit rechtstreeks met uw mutualiteit (voor meer gedetailleerde informatie kan u steeds terecht bij uw mutualiteit). Het revalidatiecentrum is eveneens erkend door het fonds van Beroepsziekten/Fedris.

Parkeren

U krijgt een parkeerkaart waarmee u gratis kunt buiten rijden.

Afmelden

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Fysische geneeskunde - Revalidatie - 2023

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg