Voorstelling team

Het revalidatieteam is samengesteld uit verschillende disciplines en volgt het revalidatieproces nauwgezet op. De behandeling wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast in functie van de vooropgestelde individuele doelstellingen.

De revalidatiearts

De revalidatiearts is de medisch coördinator van het team en tevens eindverantwoordelijke voor het revalidatieproces. Op regelmatige tijdstippen wordt u samen met uw naaste familie uitgenodigd om samen te kijken hoe de revalidatie vordert, en om samen vooruit te kijken naar de volgende periode.

Het verpleegkundig team

Het verpleegkundig team (onder leiding van een hoofdverpleegkundige) staat , tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, in voor uw dagelijkse verzorging. De verpleegkundigen zetten zich in om uw genezing te bevorderen en u te helpen bij het herwinnen van uw zelfstandigheid. De verpleegkundige staat ook in voor de uitvoering van de behandeling zoals voorgeschreven door de arts. De logistiek assistenten ondersteunen het verpleegkundig team en staan in voor het gebeuren rond voeding en het vervoer naar verschillende onderzoeken.

De kinesitherapeut

De kinesitherapeuten helpen de motorische mogelijkheden te verbeteren. De behandeling wordt opgesteld naargelang de aandoening. Het aanleren van functionele transfers, herstellen van mobiliteit en spierkracht, herstellen van coördinatie, evenwicht en gangrevalidatie zijn belangrijke bouwstenen tijdens het revalidatieproces. Naargelang het functioneren kan u in aanmerking komen om deel te nemen aan conditie-, sport-, romp- of matoefeningen.

De ergotherapeut

De ergotherapeuten helpen u opnieuw vertrouwd te geraken met alle activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Via doelgerichte activiteiten trachten zij functies en vaardigheden te trainen en/of alternatieve handelswijzen aan te leren.

Indien nodig krijgt u advies over eventuele hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning.

De logopedist

De logopedisten behandelen revalidanten van wie de geschreven en/of gesproken taal verstoord is. Eveneens wordt er gewerkt rond cognitieve functietraining. Mogelijke slikproblemen worden behandeld. Voedingsbegeleiding en -advies kunnen gegeven worden.

De (neuro)Psycholoog

De psychologen kunnen ingeschakeld worden om problemen met het geheugen, de aandacht of het probleemoplossingsvermogen in kaart te brengen aan de hand van een neuropsychologisch testonderzoek. Verder kunnen zij een rol spelen in het geven van informatie en adviezen en in de begeleiding van verwerkings- en gedragsproblemen. Ook de partner wordt hierbij betrokken.

De diëtist

De diëtisten zorgen - in samenspraak met u, de arts en een verpleegkundige - voor een aangepast dieet.

De sociaal werker

De sociaal werker helpt u en uw familie met vragen rond opvangregelingen, moeilijkheden met administratie, thuisverpleging, maaltijden aan huis, financiële problemen, persoonlijke problemen, regelingen weekend en familiegesprekken.

U mag de sociaal verpleegkundige in het begin van de opname verwachten voor een verkennend gesprek.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg