Voorstelling team

De verpleegkundige

Tijdens uw opname verblijft u op één van de afdelingen geriatrie. Hier wordt u dagelijks verzorgd door het verpleegkundig team.

De kinesitherapeut

Revalidatie van ouderen (geriatrische revalidatie) onderscheidt zich om een aantal redenen van andere vormen van revalidatie. Deze kenmerken maken een brede benadering van de oudere patiënt noodzakelijk.

Het is voor de patiënten van groot belang dat ze zo lang mogelijk een grote mate van zelfstandigheid kunnen behouden. Hiermee zal de kwaliteit van leven toenemen. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatrische kinesitherapeut helpt ook patiënten die bijvoorbeeld door een CVA (een beroerte), dementie of de ziekte van Parkinson verschijnselen vertonen van ouderdom.

De ergotherapeut

Een mens verricht dagelijks veel handelingen zonder erbij na te denken, zoals wassen, kleden, eten, verplaatsen, toiletbezoek … Een lichamelijke of cognitieve aandoening kan ervoor zorgen dat je dagelijkse handelingen niet meer kan uitvoeren zoals je ze gewoon bent. De ergotherapeut gaat samen met jou op zoek naar mogelijke oplossingen voor problemen die je kunt ervaren bij het handelen.

De sociaal werker

Bij eventuele sociale problemen in verband met opname, ontslag, opvang, aanvraagdocumenten… kan u beroep doen op de dienst Patiëntenbegeleiding. Bij taalproblemen kan er ook altijd een interculturele bemiddelaar ingeschakeld worden. Het is belangrijk deze aandachtspunten zo snel mogelijk en liefst al bij de opname te melden, zodat we samen met u naar een gepaste oplossing kunnen toewerken.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg