Hyperbaar zuurstofcentrum

 

1. Wat is hyperbare zuurstoftherapie?

Het Hyperbaar Zuurstofcentrum is een behandeleenheid waar met de meest recente technieken hyperbare zuurstof wordt aangeboden. Deze behandeling vormt een onderdeel bij de evaluatie en behandeling van moeilijk genezende wonden. Hyperbare zuurstof is een medische behandeling waarbij men 100% zuurstof inademt terwijl men zich bevindt in een ruimte (de hyperbare kamer) waarbij de druk 1,5 tot 1,8 bar boven de normale luchtdruk verhoogd wordt . Dit is vergelijkbaar met de druk die heerst 15 tot 18 meter onder water …
Door 100% zuurstof toe te dienen onder verhoogde druk wordt meer zuurstof door de weefsels opgenomen.  Dit bevordert herstel van cellen en bloedvaten en gaat sommige infecties tegen. Om een zo compleet mogelijk behandelings- of verzorgingsplan te kunnen aanbieden, dat afgestemd is op de individuele noden van de patiënt, werkt het Hyperbaar Zuurstofcentrum ZOL nauw samen met de doorverwijzende artsen en ziekenhuizen.

2. Welke aandoeningen kunnen worden behandeld?

 • Koolstofmonoxide-intoxicatie (CO-vergiftiging).
 • Duikongevallen (decompressieongevallen).
 • Plots optredende doofheid (al dan niet door geluidstrauma) .
 • Aantasting van beenderige structuren (osteoradionecrose) en weke weefsels (radiocystitis) na bestraling.
 • Preventieve behandeling voor tandextractie in bestraald bot .
 • Slechtgenezende wonden:
  • Voetwonden bij diabetespatiënten.
  • Besmette wonden .
  • Uitgebreide wonden na ongevallen
  •  …

Iedere behandeling gebeurt op voorschrift van een arts.

3. Wat voelt men tijdens een sessie?

Een sessie bestaat uit drie fasen: opbouwfase, behandelfase en afbouwfase.

 • Tijdens het begin van de sessie stijgt de temperatuur in de kamer gevoelig; bij het van druk gaan wordt het wat kouder.  Voorzie kledij die gemakkelijk aan-en uitgetrokken kan worden.
 • Bij het begin en aan het einde van de sessie zal men de schommelingen van de luchtdruk binnenin de kamer voelen ter hoogte van de oren.  Dit is vergelijkbaar met het gevoel dat men heeft bij opstijgen en landen van een vliegtuig of bij duiken in het water.
 • Tijdens de behandelfase wijzigt de druk niet en ademt men 100% zuurstof in via een masker.

4. Drukveranderingen in de oren – valsalva maneuver

Door de neus dicht te knijpen en met gesloten mond lucht in de neus te blazen, kan men de druk compenseren.  Dit noemt men het valsalva maneuver.
Soms kan men door slikken, geeuwen of kauwen eveneens het gewenste effect krijgen.  Te lang wachten met deze compensatie-maneuvres kan enige pijn veroorzaken t.h.v. de trommelvliezen.  Dit dient onmiddellijk gemeld te worden.  Normaal wordt er tijdens de hele behandeling geen pijn waargenomen.

5. Welke onderzoeken moeten er gebeuren?

Dit zal beslist worden na het bezoek aan de geneesheer van het hyperbare centrum.
In de meeste gevallen beperkt zich dit tot een radiografie van de longen en een electrocardiogram.
Indien men lijdt aan staar dient een oogarts geraadpleegd te worden.  Bij problemen t.h.v. de oren - sinussen, wordt er eerst een NKO-arts geraadpleegd.

6. Veiligheid

 • Vanaf onze oprichting, hebben professionaliteit en kwaliteit steeds centraal gestaan in onze medische praktijk. Wij verplichten er ons toe, u naast een menslievende en warme aanpak, tevens de meest kwalitatieve technologieën aan te bieden. Elke medewerker geniet continu de mogelijkheid om zich bij te scholen rond de recente evoluties in zijn of haar subdiscipline.
 • De verpleegkundige die de kamer bedient, kan de patiënten observeren via ramen en via camerabewaking en er is mondeling contact mogelijk via een intercom.
 • Diabetespatiënten voorzien best een snack ingeval op het einde van de sessie het suikergehalte gedaald zou zijn.

Volgende voorwerpen zijn ten strengste verboden.

 • Kleding uit nylon, zijde (statische elektriciteit).
 • Aanstekers, lucifers, rookwaren.
 • Vulpennen, ballpoints (deze gaan lekken) .
 • Elektrische toestellen (radio, GSM, speelgoed..) .
 • Brandbare vloeistoffen (ether, puffs, aërosol) .
 • Koolzuurhoudende dranken.
 • Gehoorapparaat, contactlenzen.

7. Wie mag niet in de hyperbare kamer?

Een aantal patiënten of aandoeningen zijn niet toegelaten in de hyperbare kamer. De behandelende arts zal u ernaar vragen en u erover inlichten tijdens de eerste consultatie.
Bij twijfel of indien u vragen heeft, kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke arts van dienst of bij het personeel van de hyperbare kamer.

Afspraken

 • Het hyperbaar zuurstofcentrum is verbonden aan de dienst spoedgevallen.
 • Afspraken voor het Hyperbaar Zuurstofcentrum kunnen gemaakt worden op het telefoonnummer 089 32 52 82.
 • De eenheid is echter 24u op 24 u beschikbaar voor spoedbehandelingen zoals CO-vergiftiging.
 • De overige sessies gebeuren op afspraak.

Patiëntenbrochure

Hier vindt u de patiëntenbrochure.

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg