Stemchirurgie en/of adam’s appel reductie

Er wordt altijd eerst pre-operatieve stemtherapie gegeven.

Hierna kan een eventuele stemverhogende ingreep plaatsvinden.
Opgelet: deze ingreep heeft enkel een invloed op de toonhoogte en niet op andere aspecten van de stem.

Er worden verschillende soorten ingrepen onderscheiden:

  • Thyroplastie type V (cricothyroid approximatie) waarbij via externe weg de stembanden worden aangespannen.
  • Webbing (glottoplasty) waarbij het trillende deel van de stembanden wordt ingekort. Dit gebeurt via microlaryngoscopie via de mond.

Erna is post-operatieve logopedische revalidatie verplicht.

Adam’s appel reductie: hierbij wordt het prominente deel van het strottenhoofd bij trans vrouwen afgeschaafd.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Kirsten Stinkens, Endocrinologie - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg