Intake

Het behandelingstraject – de transitie – is een individuele keuze en zal dus steeds van patiënt tot patiënt verschillen.

Aanmelding

Alle personen (+16 jaar) met een gendervraag kunnen zich aanmelden bij het Gendercentrum. U kan zich als patiënt aanmelden bij ons voor (1) een traject op maat, (2) een heelkundig traject (= enkel vraag voor chirurgie) of (3) een follow-up traject (= elders gestart, maar instroom hier).

Patiënten die een traject op maat wensen op te starten, zullen gezien worden op de multidisciplinaire raadpleging voor een intakegesprek. Na aanmelding komt u op de wachtlijst terecht. Het centrum neemt later contact met u op om een eerste gesprek in te plannen. Het inplannen gebeurt steeds op volgorde van aanmelding.

Aanmelden kan – met of zonder externe verwijzing – via het secretariaat endocrinologie op het nummer 089/32 55 32 (elke werkdag tussen 8 en 16 uur) of via het e-mailadres genderzorg@zol.be.

Bij het inplannen van een afspraak krijgt u toegang tot uw persoonlijk patiëntendossier op mijnzol.be waar u enkele documenten dient in te vullen. Indien u niet beschikt over of toegang heeft tot dit digitale kanaal, sturen wij u graag de papieren invulbundels op.

Intake

De intake bestaat uit afzonderlijke gesprekken met de endocrinoloog, psycholoog/seksuoloog en coördinator van het Gendercentrum. Deze multidisciplinaire raadpleging gaat steeds door op woensdagvoormiddag. Indien u reeds opgevolgd wordt door een externe hulpverlener en via daar verwezen werd, vragen wij u om ons ten laatste één week voor het intakegesprek de verwijsbrieven te bezorgen. Uw zorgverlener kan deze documenten via de e-health box doorsturen naar ons elektronisch patiëntendossier

Verder verloop en opvolging

Na de intakefase wordt elke patiënt besproken op het multidisciplinair kernoverleg, bestaande uit de endocrinoloog, psycholoog/seksuoloog en coördinator. Vooraleer een patiënt hier kan besproken worden, dient er bij aanwezigheid van een externe zorgverlener eerst contact opgenomen te worden met de psycholoog/seksuoloog van het team. Hier is een vast contactmoment voor voorzien.

Tijdens het kernoverleg gebeurt een inschatting van de genderincongruentie, alsook van andere relevante factoren zoals de draagkracht en sociale omkadering. Indien er naast de gendervraag ook medische of psychiatrische problemen zijn, dienen deze eerst verder geëxploreerd te worden.

Afhankelijk van het reeds doorlopen traject en uw persoonlijke wensen zullen wij u doorverwijzen voor:

Specifiek zorgaanbod

U kan in ons centrum terecht voor zowel niet-chirurgische als chirurgische behandelingen.

Niet-chirurgisch aanbod

  • Psychologische en seksuologische gespreksbegeleiding (psycholoog/seksuoloog/psychiater)
  • Hormoontherapie (endocrinoloog)
  • Stemonderzoek en -therapie (logopedist/KNO-arts)
  • Ontharing aangezicht/lichaam via laserontharing of elektrolyse (MKA-arts)
  • Fertiliteitspreservatie (gynaecoloog/fertiliteitsarts)

Chirurgisch aanbod

  • Borstvergroting of -verwijdering (plastisch chirurg)
  • Gelaatschirurgie (MKA-arts)
  • Orchidectomie (uroloog)
  • Hysterectomie (gynaecoloog)

Genderbevestigende geslachtschirurgie is momenteel niet mogelijk in het ZOL. Voor een vaginoplastie verwijzen we u graag door naar onze externe partners van het UZ Gent, OLV Aalst en AZ Sint-Niklaas. Voor een falloplastie/metadoioplastie kan u in België enkel terecht in het UZ Gent.

Voor de gedetailleerde inhoud van ons volledige zorgaanbod, refereren we graag naar de afzonderlijke infobrochures. Deze omvatten alle nodige info per thema, dienstverlening of ingreep. Kies gerust de brochures die voor u van toepassing zijn.  

Duurtijd traject

Het traject is een persoonlijk parcours op maat van elk individu, waardoor wij niet kunnen voorspellen hoe lang dit exact zal duren. Het startpunt is afhankelijk van wanneer u zich aanmeldt. De begeleiding op zich loopt in principe levenslang.

Er bestaat dus niet zoiets als "het ideale traject" of een vast te doorlopen volgorde voor iedereen. Het team zal steeds samen met u kijken wat wenselijk en/of nodig is.

Kostprijs

Aangezien iedereen een ander individueel traject doorloopt, zal ook de totale kostprijs per patiënt verschillen.

De prijzen van de verschillende consulten, sessies, behandelingen en ingrepen vindt u terug in de afzonderlijke infobrochures.

Indien u graag advies, hulp of ondersteuning wenst bij de financieel-administratieve kant van het traject, kan u steeds terecht bij de sociaal werker van ons team.Er is geen conventie transgenderzorg. 

Voor- of nadelen

Voor elke behandeling bestaan specifieke inclusie- en exclusiecriteria. We informeren u graag over deze voorwaarden en verwijzen hiervoor ook naar de afzonderlijke informatiebrochures.

Minderjarige jongvolwassenen (-18 jaar) kunnen zich aanmelden vanaf de leeftijd van 16 jaar, maar dienen in geval van hormoontherapie of genderbevestigende chirurgie toestemming te krijgen van beide ouders of voogd. Als men geen ouders of voogd heeft, duidt de rechtbank een voogd aan. Gezien de onomkeerbaarheid van (een deel van) de behandeling dienen beide ouders hun toestemming te geven. Indien de ouders het niet eens geraken over deze beslissing, of als de zorgverlener van oordeel is dat de ouders/voogd niet handelen in het belang van het kind, kan een beslissing verkregen worden via de rechtbank. Er zal reeds tijdens de intake naar de toestemming gevraagd worden.   

Na aanmelding komt u automatisch op de wachtlijst terecht. We merken dat het aantal mensen dat zich in Vlaanderen aanmeldt met een gendervraag blijft toenemen. Hierdoor loopt de wachttijd voor een eerste verkennend gesprek of intakegesprek steeds verder uit. We doen ons uiterste best om dit zoveel mogelijk te beperken en u zo spoedig mogelijk verder te helpen, maar kwaliteitsvolle zorg voor elke patiënt blijft onze prioriteit. Wie in afwachting van een gesprek in het Gendercentrum al eerder een therapeut wil spreken, verwijzen we graag door naar de zorgkaart van het Transgender Infopunt (TIP).

Tijdens de intake wordt u onmiddellijk door drie verschillende teamleden van het Gendercentrum gezien, waardoor wij u beter leren kennen vanuit verschillende disciplines. Op die manier komt u ook van bij het begin in contact met ons voltallige kernteam, wat kan bijdragen aan de vertrouwensrelatie.

Uw persoonlijke wensen en noden staan steeds centraal binnen onze zorg. Iedereen bepaalt immers de eigen genderidentiteit en heeft eigen beslissingsrecht over de verschillende behandelingsopties die men kiest. U wordt steeds mondeling en schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over alle mogelijke keuzes.

Doelgroep

Het zorgaanbod is ontwikkeld voor volwassenen en jongeren (+16 jaar) die het gevoel hebben dat hun geboortegeslacht en genderidentiteit niet (of slechts gedeeltelijk) overeenstemmen. Iedereen met een gendervraag kan – na afspraak – in ons centrum terecht voor een oriënterend/verkennend gesprek of een ingeplande intake. Bij wens naar een geslachtsaanpassende behandeling – transitie genaamd – kijken we graag samen met u naar het meest wenselijke traject op maat. De behandeling kan bestaan uit psychotherapeutische gespreksbegeleiding, eventueel aangevuld met hormoontherapie en/of geslachtsbevestigende chirurgie. De inhoud van de behandeling verschilt van patiënt tot patiënt en is dus zeer persoonlijk.

Daarnaast nodigen we graag ook - mits toestemming - uw naaste betrokkenen (partner, kinderen, ouders, ...) uit, indien dit wenselijk en/of noodzakelijk is. Het betrekken van de sociale context kan van grote meerwaarde zijn tijdens uw traject.

U kan bij ons terecht met of zonder voorschrift/verwijzing, al is het aangeraden om reeds vooraf een verkennend traject op te starten bij een externe hulpverlener (psycholoog, seksuoloog of psychotherapeut). Tijdens het traject binnen het Gendercentrum proberen we zoveel mogelijk verder samen te werken met deze externe zorgverleners, om u zo de beste kwaliteit van zorg te verzekeren. Kunnen zijn wie je bent is dan ook ons absolute uitgangspunt. 

Wat brengt u mee?

Gelieve uw identiteitskaart en alle relevante documenten (verwijsbrieven, attesten of verslagen van externe zorgverleners) mee te brengen. Indien u minderjarig bent (-18 jaar), vragen wij ook de expliciete toestemming van beide ouders/voogd.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg