Welkom (Respiratoire revalidatie)

Van ziekenhuis naar ambulante revalidatie

U heeft - als longpatiënt - een chronische longaandoening. Hierdoor zijn er klachten van kortademigheid, spierzwakte en mogelijk nog andere problemen. Uw aandoening beïnvloedt uw algemene conditie en uw spierfunctie.

Via een respiratoir revalidatieprogramma proberen we uw gezondheidstoestand te verbeteren, zodat u eventueel uw werk en/of hobby’s kunt hervatten. Bovendien willen we u helpen een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging, gezonde voeding, minder stress en rookstop.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat u opnieuw beter functioneert in het dagelijks leven.

Klinische fase

Tijdens een opname in het ziekenhuis wordt u opgevolgd door de therapeuten van de afdeling. Zij starten reeds met de revalidatie op de kamer. Indien u in aanmerking komt voor het respiratoir revalidatieprogramma (dit is afhankelijk van de diagnose/ingreep), worden de nodige aanvraagdocumenten opgesteld en verstuurd. Zo kan u na het verlaten van het ziekenhuis het respiratoir revalidatieprogramma poliklinisch verder zetten.

Poliklinische fase

Het longrevalidatieprogramma bestaat uit individuele trainingssessies onder medische opvolging. In totaal gaat het om 60 sessies, verspreid over een periode van +/- 6 maanden. U zal begeleid worden door een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en een sociaal werker. zij voorzien de verschillende stappen in het programma.

  1. Trainingssessies om de conditie te verbeteren.
  2. Aandacht voor het efficiënter uitvoeren van de dagelijkse activiteiten (ergotherapie).
  3. Voedingsadvies.
  4. Psychologische begeleiding en rookstopadvies indien nodig.
  5. Eventueel ook aandacht voor sociale voorzieningen.

Samen trainen voor een betere levenskwaliteit!

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Marc Daenen, Respiratoire revalidatie - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg