Revalidatieafdeling MSPR (ZOL Maas en Kempen)

Lokalisatie en kamers

De revalidatie-afdeling ligt op het gelijkvloers en heeft 20 erkende Sp-locomotorische bedden.  Volg hiervoor de route A05 - A09.

Er zijn 10 individuele kamers en 5 tweepersoonskamers.  Alle kamers beschikken over alle comfort, sommige zijn ook uitgerust jmet aparte plafondlift en steeds is er een aangepaste badkamer aanwezig. 

U kan uw voorkeur doorgeven bij de opname of bij de aanvraag.

De uiteindelijke beslissing van kamertoewijzing ligt wel steeds bij ons, afhankelijk van de medische noodzaak en een optimale bedbezetting.

Aan de afdeling ligt een terras met revalidatietuin. Hier leert u opnieuw veilig in en uit een auto te stappen en u te verplaatsen met hulpmiddelen op minder vlakke ondergronden.

Revalidatieafdeling

Opname

We proberen zoveel mogelijk vooruit te plannen. Indien een ingreep gepland is, wordt vaak op voorhand de mogelijkheid tot opname op de revalidatie-afdeling besproken door de sociale dienst of uw arts, zeker indien aanwijzingen bestaan dat dit wel eens nuttig zou kunnen zijn. Er kan dan een aanmelding gebeuren waarbij het soort operatie en de geplande operatiedatum worden doorgegeven zodat we voor u op onze afdeling een plaats kunnen voorzien. Soms nemen patiënten of familie daarvoor zelf contact met ons op.

Indien de ziekenhuisopname ongepland is, wordt deze inschatting in de eerste dagen van uw verblijf gemaakt en met u besproken. Dan gebeurt de aanmelding enkele dagen voor de transfer naar de revalidatie-afdeling.

Wij hebben liefst dat uw arts en de sociale dienst ons eigen aanmeldingsformulier gebruiken voor de opname-aanvraag. Het kan doorgemaild (revalidatie.zm@zol.be) worden. We nemen daarna contact met de afdeling of sociale dienst om de opnamedatum vast te leggen.

Voor een opname brengt u mee:

 • makkelijke, loszittende dagkledij;
 • schoenen die aan de achterzijde de voet omsluiten (geen instekers);
 • identiteitskaart;
 • speciale thuismedicatie.

Wie werkt er?

Wat onderscheidt onze revalidatie-afdeling van een andere afdeling binnen het ziekenhuis? In de eerste plaats de tijd die besteed wordt aan het oefenen, zowel in de voor- als in de namiddag. Niet enkel de kinesisten helpen je hierbij maar ook de ergotherapeuten, de logopedisten, de psychologen en niet te vergeten de verpleegkundigen die de aangeleerde handelingen continue mee inoefenen.

De kinesitherapeut richt zich op beweeglijkheid, spierkracht, uithouding en coördinatie.  Op onze revalidatie-afdeling is hiervoor een oefenzaal ter beschikking met een uitgebreide set oefentoestellen.

De ergotherapeut legt de klemtoon op het verbeteren van uw mogelijkheden door middel van:

 • evenwichtsoefeningen voor zitten en staan;
 • ADL-activiteiten (Activiteiten van het Dagelijkse Leven): dit zijn wassen, kleden, eten, kleine huishoudelijke taken, …;
 • verbeteren van concentratie en geheugen;
 • stimuleren van probleemoplossend denken;
 • informeren over hulpmiddelen en het gebruik ervan;
 • aandacht voor eventuele aanpassingen aan uw huis bij ontslag, een huisbezoek is dan mogelijk.

Tijdelijk afhankelijk zijn van hulp van anderen of de impact van een ingreep/opname vallen soms ook mentaal zwaar. Voor deze en andere mentale begeleiding is er een psychologe aanwezig die u hierin, indien nodig, bijstaat.

Vragen over uitkeringen, vergoedingen en een groot deel van de praktische regelingen voor hulp na ontslag worden geregeld door de sociale dienst die dagelijks aanwezig is op de afdeling.

Indien nodig helpt de logopediste u, door middel van aangepaste oefeningen, bij een probleem van de stem, de taal en/of het slikken.

De diëtiste werkt samen met u een voorstel uit voor aangepaste voeding, indien nodig.

Organisatie, dagschema, weekends en feestdagen

Organisatie en dagschema

Quasi alle behandelingen gebeuren in kleine groepen en ook de maaltijden zijn een groepsgebeuren. Eten gebeurt immers in onze eetzaal. Die momenten samen maken dat er meer kan geoefend worden, dat er meer sociaal contact is en dat er een positieve sfeer ontstaat door het contact met lotgenoten. Dit samen-leven en oefenen bevordert het herstel. Dat  werd aangetoond in verschillende wetenschappelijke studies.

Na het opstaan, wassen, aankleden en eten – handelingen die u onder begeleiding zoveel mogelijk zelf probeert te doen – is het tijd voor de eerste oefensessie van de dag. De trainingen worden gespreid over voor- en namiddag, maar gemiddeld kan u toch rekenen op 2,5 tot 3,5 uur oefensessies per dag. De oefenmomenten staan op een nota die in de kamer hangt, zodat eventuele bezoekers hiermee rekening kunnen houden. Na het avondmaal is er vrije tijd. Dan kan u met uw bezoek eventueel naar het nabijgelegen cafetaria gaan of naar het terras in de revalidatietuin.

De revalidanten dragen gewone kleding of sportkledij zodat u niet het gevoel hebt in een klassieke ziekenhuisafdeling te verblijven. Toch maken we deel uit van een acuut ziekenhuis zodat alle onderzoeken en consulten die mogelijk zijn op een andere ziekenhuisafdeling, ook hier kunnen gebeuren.

Dagelijks maken de artsen een zaalronde. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag gebeurt dit tussen 9 en 11uur; op donderdag tussen 14 en 16 uur.

Wondverzorgingen en onderzoeken worden zoveel mogelijk gepland tussen de therapie-uren door.

Weekends en feestdagen

Indien medisch verantwoord en praktisch haalbaar, mag u in het weekend of op feestdagen voor enkele uren of het hele weekend, het ziekenhuis verlaten. Zo merkt u of u thuis alle nodige handelingen kan uitvoeren. Zaken die nog niet of moeilijk liepen, worden dan extra ingeoefend bij uw terugkeer naar de afdeling. Zo zijn we er zeker van dat u alle nodige handelingen kan uitvoeren wanneer u definitief naar huis gaat.

Na een vrije dag of weekend verwachten we u ten laatste vóór 20 uur terug in het ziekenhuis.

Wanneer u het ziekenhuis verlaat, mag u in geen enkel geval hulpmiddelen die eigendom zijn van de revalidatie-afdeling, meenemen. Indien nodig, zorgt u of uw familie zelf voor de huur van rollator, krukken, rolstoel, enz. Dit kan bij het Wit-Gele kruis, het Rode Kruis, enz.

Enkele cijfers

De gemiddelde ligduur bedraagt ongeveer 21 dagen, maar varieert naargelang de aandoening.

Opdat u zich een beter beeld kan vormen van de afdeling, geven we hieronder enkele gegevens van de afdeling.

Er werden 325 patiënten opgenomen op de SP afdeling in 2016:

 • 99 mannelijke patiënten: gemiddelde leeftijd =  66 jaar
 • 226 vrouwelijke patiënten: gemiddelde leeftijd = 73,1 jaar. 

De gemiddelde leeftijd bedroeg 71 jaar.

Ontslag naar …

 • Huis: 294 patiënten =  90%
 • Kortverblijf + rusthuis:  7 patiënten
 • Spoedeisend probleem dat niet op afdeling zelf kon opgevangen worden en waarvoor dringende transfer: 6 patiënten
 • Transfers naar ander ziekenhuis voor geplande ingreep of complicatie:   10 patiënten

2 patiënten zijn naar huis gegaan tegen advies van de arts.

1 patiënt is overleden op dienst.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg