In de thuiszorg spelen de mantelzorgers (uw familie, vrienden en verwanten) een centrale rol.  Zowel u als patiënt, als uw familie kan ondersteund worden door professionele zorgverleners zoals de huisarts, thuisverpleging, multidisciplinaire begeleidingsequipe (palliatieve thuiszorg), gezinshulp of sociaal werkers van het ziekenfonds.  Hou er wel rekening mee dat deze zorgverleners niet dag en nacht aanwezig kunnen zijn en dat dus bijgevolg nog veel zorg door de mantelzorgers gegeven wordt.


Er wordt thuis bij de palliatieve patiënt een palliatief dossier aangelegd.  Dat dossier dient vooral als communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners.  Dit kan belangrijk zijn in het geval dat een dokter van wacht wordt geconsulteerd.


De dienstverlening

 • Huisarts

  Uw huisarts doet de medische opvolging in de thuiszorg en is een belangrijke gesprekspartner.
  Bespreek de situatie dus met uw huisarts en vraag vooral wanneer hij bereikbaar is buiten de consultatie-uren.  Uw huisarts wordt ook ingelicht door de medewerkers van het ziekenhuis en kan ook altijd met hen overleg plegen indien nodig.
   

 • Thuisverpleging

  De thuisverpleegkundige neemt de verpleegkundige zorg op zich en kan tot meerdere malen per dag langskomen. Deze dienstverlening wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

  De keuze van een thuisverpleegkundige is volledig vrij. De huisarts en / of de medewerkers van het ziekenhuis, kunnen u bij deze keuze helpen en nemen nadien contact op met de thuisverpleging.
   

 • Multidisciplinair begeleidingsequipe (pallieatieve thuiszorg)

  Deze equipe b estaat uit verpleegkundig consulenten, een huis artsconsulent, een psycholoog en vrijwilligers.  De equipe biedt begeleiding en ondersteuning op lichamelijk vlak (bijvoorbeeld pijnbestrijding en controle van andere klachten), psychisch (emotionele ondersteuning van u, uw familie en andere zorgverleners), spiritueel, sociaal (aandacht aan uw partner, kinderen en andere familieleden) en op praktisch vlak (bijvoorbeeld het plaatsen van een onderhuidse pijnpomp of het inschakelen van meer hulp of vrijwilligers).

  De concrete zorg wordt door de thuisverpleging uitgevoerd. De begeleidingsequipe geeft ook advies aan de zorgverleners en kan, in samenspraak met alle betrokkenen, de zorg coördineren en organiseren. Dat doen zij via telefonisch contact en via regelmatig huisbezoeken in samenspraak met u.

  Deze dienstverlening is gratis (voor wie is aangesloten bij de Belgische ziekteverzekering).  Voor dringende situaties is de begeleidingsequipe dag en nacht bereikbaar.  U kunt deze equipe inschakelen via de ziekenhuismedewerkers of uw huisarts.
  PALLION: 011 81 94 74
   

 • gezinshulp/poetshulp

  De zorg voor huishoudelijke taken kan soms zwaar wegen, iets waarbij de diensten voor gezinshulp u kunnen helpen.  De financiële bijdrage hiervoor is afhankelijk van uw inkomen.  Meer informatie vindt u bij de medewerkers van de patiëntenbegeleiding in uw ziekenhuis.
   

 • anderen

  Verder kunnen ook sociaal werkers (zowel van het ziekenhu is als van het ziekenfonds,…) kinesitherapeuten, vrijwilligers en anderen een ondersteunende rol spelen in de palliatieve thuiszorg.

 

Enkele praktische zaken

Het nodige materiaal

Om een goede zorg te kunnen bieden, zijn thuis vaak een aantal praktische hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisbed, wc-stoel, rolstoel, looprekje, aspiratietoestel,…  U kunt dit materiaal huren bij de uitleendienst van uw ziekenfonds of via andere instanties. Patiëntenbegeleiding en andere hulpverleners kunnen u hier uiteraard ook bij helpen.
Bepaalde materialen zoals bijvoorbeeld een bedpan of een urinaal kunt u niet lenen, maar moet u aankopen.

Medicatie

Voor het naar huis gaan, zal de verpleegkundige de medicatielijst met u en uw familie overlopen.
Het beschikbaar stellen van zuurstof gebeurt via de apotheek in uw buurt, met een voorschrift van de arts.  Bestel dit tijdig.

Vervoer

Als vervoer met de eigen wagen bij het ontslag na een ziekenhuisopname niet is aangewezen, kunt u gebruik maken van ziekenvervoer.  Elk ziekenfonds heeft zijn eigen terugbetalingsvoorwaarden.  Dit ziekenvervoer kan door een medewerker van de afdeling waar u verblijft, worden geregeld.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg