Verzorging op een palliatieve eenheid

Naast de verzorging thuis, of als de verzorging thuis niet langer meer haalbaar is, kan geopteerd worden voor een opname op een palliatieve eenheid in plaats van een klassieke ziekenhuisopname.  Dit kan een definitieve of een tijdelijke opname zijn.  Een tijdelijke opname kan bijvoorbeeld nodig zijn om medicatie op punt te stellen, om rustig de tijd te nemen om de thuiszorg voor te bereiden of om de familie een tijdje te ontlasten,…

Ook omgekeerd is het mogelijk dat u eerst voor de thuiszorg kiest en nadien, wanneer het thuis moeilijk wordt, wordt opgenomen op een palliatieve eenheid.

Een palliatieve eenheid is een kleinschalige afdeling van zes tot twaalf bedden, meestal verbonden aan een ziekenhuis.  Het accent in deze afdeling ligt niet meer op het nastreven van genezing, maar op maximale comfortzorg:

  • Zorg voor het lichamelijke (bestrijden van pijn en andere lichamelijke klachten)
  • Zorg voor het psychische (emotionele opvang)
  • Sociale zorg (ook aandacht voor de familie, de kinderen, verwanten)
  • Spirituele zorg (aandacht voor vragen naar zingeving)

Medewerkers uit verschillende disciplines: zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, sociaal verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten, pastor, vrijwilligers,… zijn hiervoor beschikbaar.

Met voorzieningen in een meer huishoudelijke sfeer probeert een palliatieve eenheid de zorg op uw behoeften af te stemmen.  Uw familie kan veel bij u zijn, bezoek is doorlopend mogelijk en zo nodig kunnen zij overnachten.  Indien gewenst kunnen zij ook betrokken worden bij de verzorging.

Een opname op deze eenheid wordt vanuit het ziekenhuis georganiseerd door het palliatief supportteam. Vanuit de thuissituatie gebeurt dit door de huisarts of door de begeleidingsequipe in overleg met de huisarts.

Jessa Ziekenhuis - Hasselt
Hoofdverpleegkundige Mevr. Kristien Willems 011 30 85 20
Arts Dr. Desmet  
 
Ziekenhuis Oost-Limburg - Genk
Hoofdverpleegkundige Dhr. Pierrot Smets 089 32 57 11
Arts Dr. Daniëls  
 
AZ Vesalius - Tongeren
Hoofdverpleegkundige Mevr. Anne-marie Lecoque 012 39 61 66
Arts Dr. Koziej, Dr. Roeland  
 
Maria Ziekenhuis Noord Limburg - Overpelt
Hoofdverpleegkundige Mevr. Marijke Slenders 011 82 64 11
Arts Dr. Soepenberg  

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg