Palliatieve zorgen (ZOL Maas en Kempen)

Deze deelsite biedt informatie over zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg en probeert een antwoord te bieden op een aantal vragen die u zich stelt. De ene zorgmogelijkheid sluit de andere niet uit. Bovendien is er overleg en een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

Eerst en vooral nodigen we u en uw omgeving uit om een heel secure verkenning te doen van wat uw wensen zijn. Bedenk wat u zelf wilt, vraag aan uw omgeving wat zij willen en ga daarover in overleg.

Probeer te kiezen voor wat u wenselijk acht. Nadien kan uw keuze verder overlegd worden met de zorgverleners.

Bij het organiseren van de verdere zorg krijgt u hulp van medewerkers van het ziekenhuis, zoals sociaal verpleegkundigen, verpleegkundigen, artsen en / of het palliatief supportteam.

Wij hopen dat deze deelsite u een stukje op weg kan helpen maar hij is echter niet volledig.  Sommige zorgmogelijkheden zijn hier niet besproken: serviceflats, zorgcentra,... voor meer info kan u terecht bij de dienst patiëntenbegeleiding en/of het palliatief supportteam: 089 505 520

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg