ZOL Maas en Kempen beschikt niet over een palliatieve eenheid wel over een palliatieve functie.  Dit wil zeggen dat palliatieve zorg wordt geboden op verschillende afdelingen, met de ondersteuning van het palliatief supportteam.  Op deze manier kan u toch in uw eigen regio kwalitatieve palliatieve zorg ontvangen.

Omdat zorg dragen voor een palliatieve patiënt een specifieke zorg is, wordt binnen ZMK deze zorg beperkt tot een klein aantal afdelingen, namelijk geriatrie en inwendige geneeskunde.  Indien u in eerste instantie op een andere afdeling werd opgenomen, kan het dus zijn dat u alsnog naar een andere afdeling dient te worden verhuisd.

Kennismaking palliatief supportteam

Dit team bestaat uit een geneesheer, een psycholoog, een palliatief verpleegkundige, een diëtiste en afdelingshoofden van afdelingen waar veel palliatieve patiënten liggen (geriatrie, daghospitaal, inwendige).

Samen trachten ze de noden en de behoeften van de patiënt en zijn familie zoveel mogelijk te ondersteunen van achter de schermen, hierdoor kan het zijn dat u tijdens uw verblijf niet noodzakelijk alle leden van dit team effectief zal ontmoeten.  Dikwijls beperken de persoonlijke contacten zich tot de psycholoog en de palliatief verpleegkundige.

Het team heeft een adviserende, ondersteunende en sensibiliserende rol en is actief binnen heel het ziekenhuis.

Het palliatief support team kan u bereiken via de verpleegkundigen of via tel 089 505 520 of 089 505 500, op weekdagen tussen 9:00 en 16:00.

Wat kan u verwachten en wat kan u niet verwachten

 • Bezoek is toegelaten 24u op 24u. Overdag gelieve het bezoek te beperken in kader van de toestand van de patiënt, ’s nachts kan één persoon blijven overnachten.
 • Het inslapende familielid of naaste kan op vraag gebruik maken van een douche.
 • Voor één familielid of naaste kunnen, mits betaling, maaltijden worden voorzien, vraag dit tijdig aan de verpleegkundige.
 • U kan gratis koffie krijgen.  Vraag dit aan de verpleegkundige.
 • Op elke afdeling staan waterfonteinen, deze mogen gebruikt worden.
 • Indien gewenst kan deelgenomen worden aan de zorg van de patiënt.  Om organisatorische redenen dient dit goed afgesproken te worden met de hoofdverpleegkundige.
 • Op de kamer kunnen CD’s worden beluisterd.
 • Het ziekenhuis heeft slechts een beperkt aantal elektronische bedden.  We trachten omwille van comfort de palliatieve patiënt zo snel mogelijk zo’n bed te geven.
  Aangezien er verschillende indicaties zijn voor de toebedeling van deze bedden, is dit echter geen garantie.
 • Indien u een overleg met de arts wenst, kan u een afspraak maken via de hoofdverpleegkundige. De arts maakt dan voldoende tijd vrij om uw vragen te beantwoorden, in tegenstelling tot als u hem aanspreekt tijdens zijn ronde.
 • We streven ernaar zoveel mogelijk zorg te bieden op maat van de patiënt en op vraag van de patiënt en zijn familie (kort bij huis), ondanks het feit wij niet beschikken over dezelfde personeelsbezetting zoals voorzien op een palliatieve eenheid.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg