Epilepsie en bewustzijnsstoornissen

Achtergrond

5% van de bevolking maakt in hun levensloop ooit een epileptische aanval door. Een epileptische aanval is de uiting van een abnormale elektrische ontlading in de hersenen. Bij kinderen kan een dergelijke aanval uitgelokt worden door koorts, bij volwassenen door uitdroging, slaapgebrek, medicatie of de plotse onderbreking van een behandeling met slaapmiddelen. Slechts als de aanvallen herhaaldelijk voorkomen en niet uitgelokt worden door de hoger aangehaalde factoren, of als ze veroorzaakt worden door een hersenletsel, spreekt men van epilepsie. Epilepsie treft 0,5 % van de bevolking.

Epileptische aanvallen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën. Bij veralgemeende epileptische aanvallen is er abnormale elektrische activiteit in beide hersenhelften. Tot deze categorie behoren ondere andere de tonisch-clonische en de absence epileptische aanvallen. Bij partiële aanvallen is de abnormale elektrische hersenactiviteit beperkt tot hooguit 1 hersenhelft. De manifestatie van partiële epileptische aanvallen hangt af van het getroffen hersengebied. Indien er geen verstoring is van het bewustzijn, spreekt men van een enkelvoudig partiële epileptische aanval; in het andere geval van een complex partiële epileptische aanval.

Medisch aanbod

De aanpak van epileptische aanvallen en van epilepsie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Een grondige beschrijving en - zo mogelijk - video-opnames van de epileptische aanvallen, zijn noodzakelijk om te onderscheiden tussen veralgemeende en partiële aanvallen. Persoonlijke en familiale antecedenten kunnen wijzen op bepaalde epilepsie-syndromen. Beeldvorming van de hersenen (bij voorkeur MRI) en een EEG zijn essentieel in de verdere oppuntstelling van epileptische aanvallen en epilepsie.

Heroptreden van uitgelokte epileptische aanvallen wordt voorkomen door de betreffende factor (slaapgebrek, inname van proconvulsieve medicatie, …) te vermijden. Indien de epileptische aanvallen een uiting zijn van een onderliggend hersenletsel, is een neurochirurgisch nazicht aangewezen. De medicamenteuze behandeling van epilepsie zal bepaald worden door het specifieke epilepsie-syndroom alsook door het geslacht, de leeftijd, de medische voorgeschiedenis en het medicatiegebruik van de betreffende persoon. De duur van het rijverbod na een doorgemaakte epileptische aanval moet stipt nagevolgd worden!

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Ludovic Ernon, Neurologie - 2019

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg