Ziekte van Parkinson en bewegingsstoornissen

Achtergrond

Hoewel de ziekte van Parkinson klassiek geassocieerd wordt met beven in 1 of in beide ledematen van een lichaamshelft, betreft het een aandoening die gekenmerkt wordt door bewegingsarmoede. De spierstijfheid en bewegingstraagheid hebben de belangrijkste impact op het normale functioneren.

Er bestaat geen oorzakelijke behandeling voor de ziekte van Parkinson. De huidige therapieën bestrijden de symptomen door het dopaminetekort in de hersenen aan te vullen of door de elektrische activiteit in de diepe hersenkernen te beïnvloeden.

De ziekte van Parkinson dient onderscheiden te worden van gelijkaardige ziektebeelden die veroorzaakt worden door medicatie of door cerebrovasculaire accidenten.

Essentiële tremor is een veel voorkomende vorm van beven in beide handen, die op de voorgrond staat bij het verrichten van handelingen.

Een dystonie is een aanhoudende, onwillekeurige samentrekking van een spier(groep), die aanleiding geeft tot een abnormale houding van het gelaat, het hoofd of een lidmaat.

Zeldzamere bewegingsstoornissen (zoals chorea en ballisme) nopen altijd tot een grondige neurologische evaluatie.

Medisch aanbod

Ziekte van Parkinson

De medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson is gericht op een compensatie van het dopamine tekort in de hersenen. Tijdens de eerste jaren van het ziekteverloop lukt dit meestal erg goed. Nadien ontstaan er spijtig genoeg motorische fluctuaties. Door de langdurige behandeling met de voorloper van dopamine, verandert de gevoeligheid van de dopamine-receptoren in de hersenen en wordt het therapeutisch venster nauwer. Onmiddellijk na de inname van de medicatie vertoont de persoon een overbeweeglijkheid (dyskinesieën); als de bloedspiegel van het medicijn daalt, krijgt de ziekte van Parkinson weer de bovenhand en staan de bewegingsarmoede en stijfheid terug op de voorgrond.

Geselecteerde patiënten komen dan in aanmerking voor aangepaste behandelingen.

Diepe hersen stimulatie (deep brain stimulation, DBS) beïnvloedt, door middel van elektrische stimulatie, de werking van de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de ziekte van Parkinson.

De Duodopa pomp levert via de maag een continue dosis aan van de voorloper van dopamine.Hierdoor blijft de bloedspiegel binnen het therapeutische venster.

Dystonie

Dystonieën in het gelaat en de nek, zoals blefarospasmen, hemifaciaal spasmen en torticollis, worden behandeld met botuline toxine-infiltraties. Deze therapie is telkens slechts tijdelijk werkzaam en zal dus geregeld herhaald moeten worden (ten vroegste om de 3 maanden).

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Ludovic Ernon, Neurologie - 2019

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg