Neurologie

Het vakgebied Neurologie spitst zich toe op de diagnostiek en aanpak van aandoeningen van het centrale (hersenen en ruggenmerg) en van het perifere zenuwstelsel, alsook van spierziekten. Wegens het uitgebreide spectrum aan neurologische aandoeningen, waarbij technische onderzoeken alleen vaak niet volstaan in de diagnostiek, zal er altijd veel aandacht besteed worden aan een anamnese (vraaggesprek) en aan het klinisch onderzoek.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg