Dementie en geheugenstoornissen

Achtergrond

De ziekte van Alzheimer is de meest frequente vorm van dementie. Ze treft ruim 10% van de bevolking ouder dan 65 jaar en zelfs meer dan 40% van de bevolking ouder dan 85 jaar! Voor ons land betekent dit een patiëntenaantal van minstens 150 000. Deze ziekte kenmerkt zich naast geheugenstoornissen door moeilijkheden in het taalbegrip en het uitvoeren van vertrouwde handelingen. Uiteindelijk treden er ook stemmingswisselingen en persoonlijkheidsveranderingen op.

Bij een frontotemporale dementie staan persoonlijkheids- en gedragsveranderingen op de voorgrond, samen met spraakmoeilijkheden. Een dementie met Lewy lichaampjes kenmerkt zich door het samengaan van geheugenstoornissen met tekenen van de ziekte van Parkinson.

Medisch aanbod

Doorgedreven diagnostiek op basis van een klinisch en een neuropsychologisch onderzoek,
aangevuld met beeldvorming van de hersenen en eventueel een lumbaal punctie. De nadruk ligt op het onderscheiden van de verschillende vormen van dementie en het onderkennen van behandelbare oorzaken van geheugenstoornissen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Ludovic Ernon, Neurologie - 2019

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg