Overzicht activiteiten

Het jaar van de fusie

Robotgeassisteerde ingreep standaard voor blaasverwijdering

De robotgeassisteerde cystectomie werd in ZOL de standaard voor de verwijdering van de blaas bij (voornamelijk) ingegroeide blaaskanker. Omdat de ingreep minimaal invasief is en er minder bloedverlies is, kan de ingreep nu ook bij minder fitte, oudere patiënten nog redding bieden. Na de operatie loopt de urine vanuit de nieren en via de urineleiders …

Whole Body MRI (WB-MRI)

Een essentieel element in de adequate behandeling van oncologische problematiek is een optimale oncologische staging, zeker in een metastatische setting. WB-MRI is een relatief nieuwe MRI-techniek, die een waaier aan nieuwe mogelijkheden aanbiedt waardoor er een optimaal diagnostisch bilan kan gemaakt worden om vervolgens een patiënt-tailored therapeutisch plan aan te bieden. WB-MRI overtreft CT in …

Eerste Covid-19 vaccinatie

Op 21 januari kreeg een eerste groep medewerkers van de Kritieke Diensten haar eerste vaccinatie tegen Covid-19. In februari en maart volgden alle andere collega’s die zich registreerden. Door de doelgerichte vaccinatiecampagne en onze uitstekende organisatie ontving elke geregistreerde medewerker tegen eind maart ten minste één van de twee vaccins. In ZOL werden de vaccins …

ZOL Talent Center

In 2021 vonden de voorbereidingen plaats voor de uitbouw van het ZOL Talent Center. De dienst bundelt de krachten om de ‘war for talent’ aan te gaan. En om de medewerkers die al in ZOL werken te ondersteunen, te behouden en ze te laten groeien. Want: wie voor anderen zorgt, moet zich in ZOL geen …

Nieuwe chirurgische techniek voor behandeling van niertumoren

Patiënten met een niertumor waarbij een partiële nefrectomie haalbaar is, worden in ZOL retroperitoneaal en volledig robotgeassisteerd geopereerd. Deze approach biedt vele voordelen, zowel voor de chirurg als voor de patiënt. De dienst Urologie van ZOL is één van de weinige centra in de Benelux die deze ingreep systematisch op deze manier uitvoert.  

Dienst Abdominale Heelkunde organiseert zich als expertisecentrum

De dienst Abdominale Heelkunde van ZOL organiseerde zich als Limburgs Expertisecentrum voor Digestieve en Oncologische chirurgie. LEDOC telt zes verschillende pijlers of zorgpaden waarin de expertise van de verschillende chirurgen en hun team gebundeld wordt. Binnen de verschillende pijlers werd ook een colorectaal centrum en een obesitascentrum opgericht. De robotgeassisteerde chirurgie werd verder uitgebouwd voor …

Prijzen voor cardiologisch onderzoek

In februari viel het cardiologie-onderzoek van ZOL en UHasselt binnen het Limburg Clinical Research Center (LCRC) in de prijzen. Dr. Pieter Martens heeft de Jacqueline Bernheimprijs ontvangen voor zijn onderzoek rond de behandeling van personen met niet-synchroon samentrekkende hartkamers. Dr. Jeroen Dauw won de best abstract award op het jaarlijks congres van de Belgian Society …

ZOL in pilootproject RIZIV voor telemonitoring COVID-19 patiënten

In april 2020 werd in ZOL gestart met het thuis opvolgen van ontslagen COVID-19 patiënten via saturatie- en temperatuursmetingen die de patiënten zelf thuis deden en doorseinden naar ZOL via het ZOL-patiëntenportaal. Eind 2020 werd door het RIZIV een pilootproject opgestart met een tijdelijke vergoeding van deze telemonitoring; ook de telemonitoring van ZOL werd hierin …

Lean-project speedgates in de prijzen

Om het zorgproces vlotter te laten verlopen, startte ZOL in 2012 met de eerste leanprojecten. ‘Lean management’ gaat uit van de visie dat kwaliteit en efficiëntie hand in hand gaan en focust op het optimaliseren van processen door het verminderen van verspilling met als doel het creëren van (meer)waarde voor de klant. Jaarlijks volgen enkele …

Uitbouw obesitascentrum

Voor de zorg rond obesitas werd een klinisch pad uitgewerkt. Betrokken zijn onder andere de huisarts, de familie, de endocrinoloog, de cardioloog, de gastro-enteroloog, de pneumoloog, de radioloog, de obesitaschirurg, de orthopedisch chirurg, de diëtist, de kinesist, de psycholoog, de verpleegkundige, de opnameafdeling… De obesitascoördinator coördineert het traject van de patiënt en is het aanspreekpunt. …