Overzicht activiteiten

Het jaar van de fusie

ZOL biedt als eerste perifeer ziekenhuis ATLS-cursussen aan

Advanced Trauma Life Support®, afgekort ATLS®, is een systematische, beknopte benadering om de eerste en levensbedreigende handelingen uit te voeren, zowel pré als in – hospitaal bij een traumapatiënt. In België worden deze ATLS® cursussen georganiseerd door de Royal Belgian Society of Surgery (RBSS), met de ondersteuning van het American College of Surgeons (ACS) Committee …

ZOL beschikt over volwaardig gendercentrum

Naast UZ Gent heeft ZOL als enige ziekenhuis in België een volwaardig gendercentrum. Mensen met genderdysforie kunnen er terecht voor een hormonenbehandeling maar ook artsen van disciplines als onder andere plastische heelkunde, gynaecologie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) en urologie hebben zich intussen gespecialiseerd in de specifieke zorg voor deze …

Vlaams Oncologisch Platform gaat van start

Het ‘Vlaams Oncologisch Platform’ is een samenwerking tussen UHasselt, het Jessa ziekenhuis, AZ Delta Roeselare en ZOL en kadert binnen het Limburg Clinical Research Center / Future Health. Doel is het benchmarken van geleverde zorg tussen diensten/ziekenhuizen om zo de zorg voor de patiënt te verbeteren. De diensten pneumologie van ZOL en AZ Delta en …

Verdere verfijning van kankerpijn behandeling in MPC

Pijn bij kanker is vaak een onderschat probleem. Bij een multimodaal medicamenteus beleid en het gebruik van morfine equivalenten in dosissen boven de 100 mg/dag, is het zinvol een patiënt te verwijzen naar het Multidisciplinair Pijncentrum voor het uitstippelen van een behandelingstraject. Patiënten van wie de algemene toestand nog behoorlijk is, komen in aanmerking voor …

Limburgse gouverneur en burgemeesters brengen bezoek aan ZOL

Op 23 april brachten de Limburgse gouverneur en enkele Limburgse burgemeesters een bezoek aan campus Sint-Jan in Genk. Zij wilden op die wijze het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem steken in de strijd tegen Covid-19. Vanuit het ZOL werd gouverneur Lantmeeters onder andere gewezen op de noden van de ziekenhuismedewerkers.

Steunkoffer voor kinderen met (groot)ouders met kanker

Kinderpsycholoog Stefanie Hesemans kreeg een ‘Levensloop Grant’ van 5.000 euro van de Stichting tegen Kanker voor de ontwikkeling van een steunkoffer voor kinderen die een (groot)ouder met kanker hebben. Sinds april 2021 kunnen ouders of anderen die in ZOL behandeld worden de steunkoffer gebruiken ter ondersteuning van hun (klein)kinderen De koffer bevat onder meer een …

Kabinetchirurgie voor kleine chirurgische ingrepen

Op 5 april werd gestart met kabinetchirurgie. Het gaat om ingrepen die uitgevoerd worden onder lokale verdoving in behandelzalen buiten het operatiekwartier. Bedoeling is de ingrepen vlotter te laten verlopen voor patiënten omdat er minder voorbereidingstijd en geen opname meer nodig is in het dagziekenhuis. Daarnaast komt dit de bezetting van het operatiekwartier in Sint-Jan …

Themaraadplegingen dienst Neurologie

De dienst neurologie startte met themaraadplegingen rond bewegingsstoornissen, hoofdpijn, epilepsie en cognitieve stoornissen <65 jaar Ook werd er een multidisciplinaire samenwerking opgezet met het slaapcentrum ihkv slaapstoornissen.

Implementatie vragenlijsten in Zorgportaal voor diverse diensten

Aanbieden van vragenlijsten aan de patiënten via mijnzol.be, zodat de patiënt voor zijn afspraak/ingreep van thuis uit de nodige informatie kan doorgeven aan de zorgverlener.

Filosofische troostkoffer op Neonatologie

De dienst Neonatologie maakt gebruik van een filosofische troostkoffer, ontworpen door studenten van de Odisee Hogeschool. Deze troostkoffer biedt de zorgverleners een aantal praktische hulpmiddelen om in gesprek te gaan met kinderen over rouw, verlies, verdriet en afscheid nemen. In de koffer zitten zes kinderboeken met bijhorende filosofische gesprekskaarten, een handleiding en troostobjecten.