Maart

Het jaar van de fusie

Vlaams Oncologisch Platform gaat van start

Het ‘Vlaams Oncologisch Platform’ is een samenwerking tussen UHasselt, het Jessa ziekenhuis, AZ Delta Roeselare en ZOL en kadert binnen het Limburg Clinical Research Center / Future Health. Doel is het benchmarken van geleverde zorg tussen diensten/ziekenhuizen om zo de zorg voor de patiënt te verbeteren. De diensten pneumologie van ZOL en AZ Delta en …

ZOL beschikt over volwaardig gendercentrum

Naast UZ Gent heeft ZOL als enige ziekenhuis in België een volwaardig gendercentrum. Mensen met genderdysforie kunnen er terecht voor een hormonenbehandeling maar ook artsen van disciplines als onder andere plastische heelkunde, gynaecologie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) en urologie hebben zich intussen gespecialiseerd in de specifieke zorg voor deze …

ZOL biedt als eerste perifeer ziekenhuis ATLS-cursussen aan

Advanced Trauma Life Support®, afgekort ATLS®, is een systematische, beknopte benadering om de eerste en levensbedreigende handelingen uit te voeren, zowel pré als in – hospitaal bij een traumapatiënt. In België worden deze ATLS® cursussen georganiseerd door de Royal Belgian Society of Surgery (RBSS), met de ondersteuning van het American College of Surgeons (ACS) Committee …