Februari

Het jaar van de fusie

Uitbouw obesitascentrum

Voor de zorg rond obesitas werd een klinisch pad uitgewerkt. Betrokken zijn onder andere de huisarts, de familie, de endocrinoloog, de cardioloog, de gastro-enteroloog, de pneumoloog, de radioloog, de obesitaschirurg, de orthopedisch chirurg, de diëtist, de kinesist, de psycholoog, de verpleegkundige, de opnameafdeling… De obesitascoördinator coördineert het traject van de patiënt en is het aanspreekpunt. …

Lean-project speedgates in de prijzen

Om het zorgproces vlotter te laten verlopen, startte ZOL in 2012 met de eerste leanprojecten. ‘Lean management’ gaat uit van de visie dat kwaliteit en efficiëntie hand in hand gaan en focust op het optimaliseren van processen door het verminderen van verspilling met als doel het creëren van (meer)waarde voor de klant. Jaarlijks volgen enkele …

ZOL in pilootproject RIZIV voor telemonitoring COVID-19 patiënten

In april 2020 werd in ZOL gestart met het thuis opvolgen van ontslagen COVID-19 patiënten via saturatie- en temperatuursmetingen die de patiënten zelf thuis deden en doorseinden naar ZOL via het ZOL-patiëntenportaal. Eind 2020 werd door het RIZIV een pilootproject opgestart met een tijdelijke vergoeding van deze telemonitoring; ook de telemonitoring van ZOL werd hierin …

Prijzen voor cardiologisch onderzoek

In februari viel het cardiologie-onderzoek van ZOL en UHasselt binnen het Limburg Clinical Research Center (LCRC) in de prijzen. Dr. Pieter Martens heeft de Jacqueline Bernheimprijs ontvangen voor zijn onderzoek rond de behandeling van personen met niet-synchroon samentrekkende hartkamers. Dr. Jeroen Dauw won de best abstract award op het jaarlijks congres van de Belgian Society …