April

Het jaar van de fusie

Kabinetchirurgie voor kleine chirurgische ingrepen

Op 5 april werd gestart met kabinetchirurgie. Het gaat om ingrepen die uitgevoerd worden onder lokale verdoving in behandelzalen buiten het operatiekwartier. Bedoeling is de ingrepen vlotter te laten verlopen voor patiënten omdat er minder voorbereidingstijd en geen opname meer nodig is in het dagziekenhuis. Daarnaast komt dit de bezetting van het operatiekwartier in Sint-Jan …

Steunkoffer voor kinderen met (groot)ouders met kanker

Kinderpsycholoog Stefanie Hesemans kreeg een ‘Levensloop Grant’ van 5.000 euro van de Stichting tegen Kanker voor de ontwikkeling van een steunkoffer voor kinderen die een (groot)ouder met kanker hebben. Sinds april 2021 kunnen ouders of anderen die in ZOL behandeld worden de steunkoffer gebruiken ter ondersteuning van hun (klein)kinderen De koffer bevat onder meer een …

Limburgse gouverneur en burgemeesters brengen bezoek aan ZOL

Op 23 april brachten de Limburgse gouverneur en enkele Limburgse burgemeesters een bezoek aan campus Sint-Jan in Genk. Zij wilden op die wijze het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem steken in de strijd tegen Covid-19. Vanuit het ZOL werd gouverneur Lantmeeters onder andere gewezen op de noden van de ziekenhuismedewerkers.

Verdere verfijning van kankerpijn behandeling in MPC

Pijn bij kanker is vaak een onderschat probleem. Bij een multimodaal medicamenteus beleid en het gebruik van morfine equivalenten in dosissen boven de 100 mg/dag, is het zinvol een patiënt te verwijzen naar het Multidisciplinair Pijncentrum voor het uitstippelen van een behandelingstraject. Patiënten van wie de algemene toestand nog behoorlijk is, komen in aanmerking voor …