Augustus

Het jaar van de fusie

120 nieuwe artsen in opleiding gestart

In augustus en oktober ging opnieuw een 120-tal nieuwe arts-assistenten en huisartsen in opleiding van start. ZOL blijft een gegeerde stageplaats voor artsen in opleiding en werd zo één van de grootste opleidingscentra voor arts-assistenten wat betreft de perifere ziekenhuizen.

VR-bril op Pediatrie

Na de Palliatieve Eenheid maakt ook Pediatrie gebruik van een Virtual Reality-bril. Kinderen kunnen de bril opzetten tijdens een pijnlijke behandeling, een prikje of het toedienen van medicatie. Ze kunnen kiezen voor verschillende spelletjes of ademhalingsoefeningen. Daarbij krijgen ze ook een koptelefoon zodat ze zich kunnen afsluiten van wat er gezegd wordt. Als kinderen afgeleid …

COVID-19 antistoffen onderzoek ZOL opnieuw in JAMA

In juli 2020 verscheen er vanuit ZOL reeds een ‘Research Letter’ in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift JAMA. Apr. Deborah Steensels, dr. Line Heylen en medewerkers beschreven toen de resultaten van een prospectieve studie waarbij in april 2020, in volle corona-crisis, alle ZOL-medewerkers werd gevraagd om een serologische test te laten uitvoeren op COVID-19. Een positieve …

ZOL krijgt erkenning voor oprichting van Zorgcentrum na seksueel geweld

ZOL kreeg de erkenning voor de oprichting van een zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld, dat zal geopend worden in het voorjaar van 2023. In het centrum kunnen slachtoffers zich 24/7 aanmelden voor medische en psychische zorg. Tegelijkertijd kan er bewijsmateriaal verzameld worden en kan een aangifte bij de politie gedaan worden. Bedoeling is dat …