Cijfers en resultaten

Het jaar van de fusie

De resultatenrekening van 2021 toont een positief resultaat van het boekjaar van 5.030.145 EUR. Het courant resultaat (na financieel resultaat, maar voor uitzonderlijk resultaat) bedraagt 8.829.436 EUR.

Resultatenrekening

 

Uit de cijfers blijkt dat de meeste activiteiten in het ziekenhuis in 2021 terug aantrekken na het uitzonderlijke Covid-jaar 2020. Het aantal activiteiten stijgt opnieuw aanzienlijk maar bevindt zich nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. 

Activiteiten