November

Het jaar van de fusie

Beweegsaam

De diensten Oncologie, Psychologie, Fysiotherapie, ICT  en Future Health ontwikkelen samen een innovatief beweegplatform voor patiënten met kanker. Ook Janssen Healthcare is betrokken. De app zal de patiënt door een aanbod van fysieke oefeningen gidsen, aangepast aan de toestand van de patiënt op dat moment. De revalidatie wordt gelinkt aan het elektronisch patiëntendossier en kan …

Oprichting HOST

Op initiatief van de FOD Volksgezondheid werden Hospital Outbreak Support Teams opgericht met expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico’s. In het klinisch locoregionaal netwerk Noord-Oost Limburg werd een samenwerking opgestart tussen de ziekenhuizen ZOL en Noorderhart. Er wordt samengewerkt met zorginstellingen en zorgprofessionals uit de eerstelijnszones Noord-Limburg, Kemp en Duin en Maasland. …

Drie LCRC doctoraten

In november werd het derde LCRC/ZOL (Limburg Clinical Research Center) doctoraat van 2021 verdedigd. Promoveerden dit jaar: Sebastien Deferm (promotor prof. Dr. Vandervoort; co-promotor prof. Dr. Filip Rega KU/UZLeuven) met onderzoek rond atriale functionele mitralisklep-lekkage Özgür Koc (promotor prof. Dr. Robaeys; co-promotor prof. Dr. Ger Koek Universiteit Maastricht/MUMC) met onderzoek rond hepatitis B epidemiologie Dana …

HiX krijgt update

Op 10 november krijgt het elektronisch patiëntendossier HiX een update. Versie 6.1 wordt 6.2, de nieuwste versie van het EPD. Door de update wordt wordt HiX eenvoudiger en efficiënter. De veranderingen hebben vooral betrekking op de programmatuur en zorgen dat HiX meer up-to-date is en gewapend voor de toekomst.

Nu ook opvolging van volwassenen met aangeboren hartaandoeningen in ZOL

Door de enorme vooruitgang in diagnose en behandeling bereiken kinderen met een aangeboren hartafwijking steeds vaker de volwassen leeftijd. Bovendien worden volwassenen met een complexere problematiek ook steeds ouder. De vraag naar gespecialiseerde zorg voor deze patiënten wordt daarom groter. Cardioloog dr. Thibault Petit specialiseerde zich in congenitale hartafwijkingen bij volwassenen en zal de opvolging …

Thoracoscopische discushernia chirurgie

Het team van Neurochirurgen werd uitgebreid met een staflid, gespecialiseerd in de chirurgische behandeling van thoracale discushernia’s. Hernia operaties worden frequent uitgevoerd door neurochirurgen maar slechts 0,5 percent van de hernia’s die worden geopereerd zijn gelegen in de thoracale wervelkolom. De chirurgische behandeling van een thoracale discushernia is geen routineoperatie en brengt grotere risico’s met …