Whole Body MRI (WB-MRI)

Het jaar van de fusie

Whole Body MRI (WB-MRI)

Een essentieel element in de adequate behandeling van oncologische problematiek is een optimale oncologische staging, zeker in een metastatische setting. WB-MRI is een relatief nieuwe MRI-techniek, die een waaier aan nieuwe mogelijkheden aanbiedt waardoor er een optimaal diagnostisch bilan kan gemaakt worden om vervolgens een patiënt-tailored therapeutisch plan aan te bieden. WB-MRI overtreft CT in de correcte stadiëring, inschatting van de ernst, uitgebreidheid van peritoneale carcinomatose en predictie van operabiliteit.

De dienst Medische Beeldvorming hoopt via het aanbieden van deze modaliteit een gamechanger aan te bieden binnen het radiologische luik, met de bedoeling de oncologische kliniek verder te optimaliseren.