Hemodialyse

Tijdens een hemodialysebehandeling wordt het bloed buiten het lichaam in een filter, de kunstnier, gezuiverd. Het gezuiverde bloed wordt nadien terug naar het lichaam gestuurd.
Om voldoende bloed op korte termijn te kunnen zuiveren is een goede toegang tot de bloedbaan nodig. Bij voorkeur zal hiervoor een arterio-veneuze fistel (AV-fistel) aangelegd worden. Dit is een chirurgisch aangelegde verbinding tussen een ader en een slagader. De fistel moet ontwikkelen of ‘rijpen’ zodat deze na 10-12 weken aangeprikt kan worden.
Als een AV-fistel niet mogelijk is, zal een Hickman-katheter of getunnelde catheter geplaatst worden in een groot bloedvat dichtbij het hart. Deze katheter blijft dan permanent ter plaatse.

Een dialysebehandeling duurt gemiddeld 4 uur en vindt 3 maal per week plaats, op maandag-woensdag-vrijdag of dinsdag-donderdag-zaterdag, telkens in de voor- of namiddag. De frequentie en duur worden steeds individueel aangepast. Tweewekelijks voeren we een routine bloedonderzoek uit en driemaandelijks een uitgebreide bloedname.

Onze brochure over hemodialyse.

Nierziekten hemodialyse

 

Nierziekten hemodialyse

 

Low care dialyse Overpelt

Patiënten uit Overpelt en omgeving met een stabiele medische toestand en vlotte dialysebehandelingen komen in aanmerking komen voor onze low care dialyse in Overpelt. Zo wordt de afstand van thuis tot het dialyse centrum uiteraard een stuk kleiner. Hier is niet permanent een arts aanwezig.

Avonddialyse

Dialyse heeft een zeer grote impact op iemands leven. Het is immers een belastende behandeling die veel tijd en energie vraagt. Het spreekt voor zich dat dit gevolgen heeft voor het professioneel en sociaal leven van de patiënt. Specifiek voor jongere patiënten die nog een opleiding volgen of mensen die overdag (professioneel) actief willen zijn, is er de optie van avonddialyse. Hierbij wordt de dialyse georganiseerd op maandag-woensdag- en vrijdagavond, telkens vanaf 17 uur. Tijdens de avonddialyse is niet permanent een arts aanwezig dus dit is opnieuw enkel mogelijk voor patiënten die geen acute medische problemen stellen.

Thuis hemodialyse

Sinds kort bieden we ook thuis hemodialyse aan. Dit betekent dat de patiënt thuis zelf de volledige behandeling zelf uitvoert. Dit wordt aangeleerd tijdens een opleiding die meerdere weken duurt en in het ziekenhuis plaatsvindt. Uiteraard is dit maar mogelijk voor een beperkt aantal patiënten. Het vereist een stabiele medische toestand, een goede therapietrouw en ziekte-inzicht, strikte discipline en nauwgezet
en steriel handelen. Het dialysetoestel en de waterinstallatie worden dan thuis bij de patiënt geïnstalleerd. Voor de patiënt biedt thuisdialyse belangrijke voordelen: het verhoogt de flexibiliteit en er kan ook gekozen worden voor meerdere of kortere dialysesessies zodat er minder bloeddrukschommelingen zijn en het dieet en de vochtbeperking vaak minder stipt gevolgd moeten worden. Het vervoer van en naar het ziekenhuis valt weg, dus dit betekent minder tijdsverlies voor de patiënt en meer levenskwaliteit.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jacques Peeters, Nefrologie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg