Niertransplantatie

Bij elke patiënt met onomkeerbaar nierfalen wordt bekeken of hij/zij in aanmerking komt voor een niertransplantatie. Meestal wordt een donornier getransplanteerd van iemand die overleden is. Daarnaast kan ook een levende donor (bv een familielid) een nier afstaan. Alvorens op de wachtlijst voor niertransplantatie te komen zijn er voorbereidende onderzoeken noodzakelijk om alle orgaansystemen te onderzoeken. De niertransplantatie zelf gebeurt niet in het ZOL, maar hiervoor werken wij samen met het transplantatieteam van UZ Gasthuisberg te Leuven. Enkele maanden na een succesvolle transplantatie kan de medische opvolging wel verder in het ZOL gebeuren.

Een brochure van het UZ Leuven over niertransplantatie.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jacques Peeters, Nefrologie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg