Huisartsen

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Als de nierfunctie gedaald is onder de 45 ml/min en/of er proteïnurie is van meer dan 1 g per dag (telkens 2 maal bevestigd met 3 maanden tussentijd) kan de patiënt geïncludeerd worden in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. De bedoeling van dit zorgtraject is de zorg voor de patiënt met chronische nierinsufficiëntie te optimaliseren zodat de evolutie naar terminaal nierfalen afgeremd kan worden. De patiënt, de huisarts en de nierspecialist ondertekenen dan samen een zorgtrajectcontract en leggen dat voor aan de arts van het ziekenfonds. Als die groen
licht geeft, dan moet de patiënt geen eigen bijdrage (remgeld) meer betalen als hij op raadpleging komt bij zijn huisarts ter opvolging van de nierfunctie of bij zijn nierspecialist. Daarnaast heeft de patiënt recht op een automatische bloeddrukmeter, kan hij/zij verwezen worden naar een diëtist en is er geen attest meer nodig voor bepaalde medicatie.

Hier vindt u het contract voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.

Vaccinatie hepatitis B

In België worden alle dialysepatiënten gevaccineerd tegen hepatitis B. We weten dat de vaccinatie in de dialysepopulatie echter weinig efficiënt is. Om het responspercentage te verhogen wordt aanbevolen de patiënt al te vaccineren voor hij/zij in dialyse is (vanaf nierziekte stadium 4). Het schema is als volgt: Fendrix ® IM op 0, 1, 2 en 6 maanden met een controle van de antistofrespons 8 weken na de laatste vaccinatie:
Zo > 10: responder
Zo < 10 -> extra booster vaccinatie met na 8 weken opnieuw bepaling van antistoffen.
Als er dan nog onvoldoende antistoffen gevormd zijn, mag patiënt beschouwd worden als non-responder.

Als patiënt geïncludeerd is in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie zijn de vaccins gratis. U noteert dan enkel ‘zorgtraject chronische nierinsufficiëntie’ op het voorschrift voor de apotheek.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jacques Peeters, Nefrologie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg