Nierstichting

Leven met een nierziekte is niet eenvoudig. Nierfunctievervangende therapie, maar ook een niertransplantatie, hebben een erg grote impact op het dagelijks leven van de patiënt. We proberen hier als artsen veel aandacht aan te besteden en de patiënt zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg en te informeren over zijn of haar ziekte en behandeling. Daarnaast is het contact met lotgenoten van onschatbare waarde. Daarom is de nierstichting van het ZOL in het leven geroepen.
Onder leiding van Marie-Claire Lieben organiseert de nierstichting allerhande activiteiten: weekend naar de kust, een jaarlijks kerstfeest, daguitstap, .... Er wordt ook 3-maandelijks een tijdschriftje ('t Contactje) uitgebracht met nieuwtjes, recepten, getuigenissen en praktische medische tips.

De nierstichting is ook de drijvende kracht achter de info-avonden die we 6-maandelijks organiseren. Hierbij worden patiënten en hun familie uitgenodigd voor een lezing in het ZOL en geven de artsen, sociaal werkers en diëtiste uitleg over allerhande praktische topics: symptomen van nierinsufficiëntie, hemodialyse, thuis hemodialyse, peritoneale dialyse, niertransplantatie, dieet ed. Er is bij afloop uitgebreid en heel laagdrempelig tijd voor vragen en we sluiten af met een hapje en een drankje.

Nierstichting - Marie-Claire Lieben
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jacques Peeters, Nefrologie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg