Ambulant Revalidatiecentrum

Het Ambulant Revalidatiecentrum op campus Sint-Barbara maakt deel uit van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).
Nadat u een neurologisch (hersen)letsel, een ernstig ongeval of een amputatie hebt meegemaakt, kan u bij ons terecht voor een intensief ambulant revalidatieprogramma.
Op het moment dat u het ziekenhuis mag verlaten, worden de gevolgen van het letsel vaak pas duidelijk. Dit kan gaan van grote moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten als wassen, aankleden of verplaatsen in en om de woning tot kleine, subtiele problemen met bijvoorbeeld het geheugen of de concentratie.

Tijdens het revalidatieproces werken de revalidant, zijn omgeving en het multidisciplinair team samen om opnieuw een zo groot mogelijke zelfstandigheid en re-integratie in het leven te bekomen.
Houd hierbij rekening met het gegeven dat revalidatie vaak een proces is van lange duur.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2017

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg