Voorstelling team

Bij opstart van de revalidatie maakt u kennis met een heel team van professionals die klaarstaan om u te begeleiden in uw traject.

De revalidatiearts

De revalidatiearts is de medisch coördinator van het te doorlopen revalidatietraject en is eveneens de eindverantwoordelijke van het revalidatieproces. Op regelmatige tijdstippen wordt u samen met uw naaste familie uitgenodigd om samen te kijken  hoe de revalidatie vordert en om vooruit te kijken naar de volgende periode.

Foto revalidatiearts

 

De kinesitherapeut

De kinesitherapeut wil inzicht krijgen in uw lichamelijke mogelijkheden en kijkt hierbij onder andere naar evenwicht, coördinatie, kracht en uithouding. Er volgt een advies of behandelplan waarbij allerlei technieken gebruikt kunnen worden zoals:

 • mobilisatie
 • spierversterkende oefeningen
 • gangrevalidatie
 • evenwichtstraining
 • relaxatietechnieken
 • conditietraining
 • valtraining

Er wordt eveneens advies gegeven in het leren werken met en het gebruik van hulpmiddelen indien nodig.

Foto kinesitherapeut

 

De ergotherapeut

De ergotherapeut evalueert de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten en oefent functies en de vaardigheden die het zelfstandig functioneren opnieuw mogelijk moeten maken. Dit kunnen zijn: 

 • arm- hand functie training,
 • zelfzorgactiviteiten: vb. wassen en aankleden,
 • huishoudelijke activiteiten: vb. afwassen,
 • cognitieve training zoals geheugen- en oriëntatietraining,
 • aandacht voor beroepsmatige- en vrijetijdsactiviteiten,
 • advies over hulpmiddelen die nodig zijn zoals:
  • een rolstoel
  • aangepast bestek
  • hulpmiddelen bij kookactiviteiten
 • advies over mogelijke woningaanpassingen zoals:
  • handgrepen
  • traplift
  • hellend vlak e.a.

Een huisbezoek kan hierbij noodzakelijk zijn om meer inzicht te krijgen hoe de therapie op uw maat kan afgestemd worden.

Foto ergotherapeut

 

De logopedist

Na grondig onderzoek geeft de logopedist uitleg aan de patiënt en de familie over de logopedische diagnose en behandeling.
Deze behandeling is voornamelijk individueel maar kan aanvullend ook in groep plaatsvinden en dit voor de volgende moeilijkheden:

 • eet- en slikstoornissen: dysfagie
 • aangezichtsverlammingen: fascialis parese
 • neurogene spraak- en taalstoornissen: dysartrie en afasie.

Daarnaast wordt er gekeken naar de resterende communicatiemogelijkheden in het spreken, lezen, schrijven of het gebruik van gebaren. 
Indien nodig wordt er gezocht naar hulpmiddelen die de communicatie kunnen ondersteunen.
Tijdens de driemaandelijke afasie-infosessies worden familieleden en vrienden uitgenodigd waarbij ze vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. 
Er worden ook adviezen gegeven over hoe de mensen kunnen omgaan met de problemen in de communicatie. 
Samen met de neuropsycholoog en de ergotherapeut is de logopedist ook betrokken bij cognitieve training.

Foto logopedist

 

De neuropsycholoog

De neuropsycholoog onderzoekt de minder zichtbare gevolgen van het hersenletsel. Het kan hierbij gaan om cognitieve functiestoornissen, maar ook om veranderingen in emoties en gedrag (denken, voelen en doen). 
Op basis van het profiel bepaalt zij uw herstelmogelijkheden en geeft richting aan het cognitief revalidatieprogramma. Zij informeert u en uw familie over de aard van de gestoorde functies en adviseert in het omgaan met de plotse beperkingen. 
Zij staat mee in voor de emotionele verwerking en helpt u op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en zingeving. Hierbij stuurt zij het traject van maatschappelijke reïntegratie en het op maat uittekenen van uw revalidatieprogramma, afgestemd op uw nieuwe levensdoelen. Bij werkhervatting, heroriëntering en opleiding zal zij u (en eventueel uw werkgever) gedurende het hele proces adviseren en begeleiden. 
Tevens coördineert zij hierbij de rapportering en bemiddeling naar de verschillende instanties.

Foto neuropsycholoog

 

De sociaal verpleegkundige

De sociaal verpleegkundige houdt zoveel mogelijk rekening met de behoeften van de individuele revalidant. Hiertoe trachten we op een empathische, respectvolle manier, de nodige psychosociale hulp te bieden, rekening houdend met de sociaal-culturele context van de revalidant (en zijn naaste omgeving). Samen met het revalidatiteam staan we in voor de reïntegratie in de maatschappij, zowel sociaal als professioneel. 
De sociaal verpleegkundige helpt u en uw familie met:

 • het aanvragen voor tegemoetkomingen en invaliditeitsuitkeringen (FOD, zorgverzekering, ea)
 • regeling van professionele thuiszorgdiensten, thuisverpleegkundige, warme maaltijden
 • arbeidshervatting, hobby’s, dagbesteding en opvangregelingen
 • verzekeringstechnische dienstverlening: mutualiteiten, verzekeringen en andere.
Foto sociaal verpleegkundige
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2017

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg