Ambulante revalidatie (ZOL Maas en Kempen)

 

Praktisch

Waar?

De ambulante revalidatie vindt plaats in het ziekenhuis, volg hiervoor route A02.  Enkel voor de locomotorische en neurologische groepen zijn er andere lokalen voorzien. 

Ambulante revalidatie

Vervoer:

Voor vervoer dient u zelf te zorgen. Er is geen mogelijkheid tot rolstoelgebonden transport via een conventiesysteem.

Indien u vragen heeft over de transportmogelijkheden, neemt u contact op met uw gemeente, ziekenfonds of onze dienst patiëntenbegeleiding.

 

Locomotorische en neurologische revalidatie

Meestal zal dit doorgaan bij een kinesist in de privépraktijk of bij u thuis als verplaatsingen onmogelijk zijn.

Enkel indien er een periode van meer intensieve of multidisciplinaire revalidatie noodzakelijk is, kan u hiervoor terecht in het ziekenhuis. Meestal sluit dit aan op een (nieuw) event dat een hospitalisatie noodzakelijk maakte of is er tijdelijk nood aan een ander soort expertise. De termijn om te revalideren in het ziekenhuis is steeds beperkt en afhankelijk van de noodzaak. U brengt ongeveer twee uur door in het ziekenhuis. Er is geen verdere dagopvang voorzien. 

 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg