Longrevalidatie

Longaandoeningen beperken vaak de hoeveelheid zuurstof die in het bloed kan opgenomen worden. Medicatie onderdrukt het ziekteproces of helpt om de luchtwegen open te houden.

Oefeningen kunnen er enerzijds voor zorgen dat de efficiëntie van de resterende capaciteit om zuurstof op te nemen verbetert en anderzijds zal de beperkt beschikbare hoeveelheid zuurstof efficiënter gebruikt worden.

Ook enkele leefregels kunnen bijdragen tot dit laatste.

Andere doelen zijn het verbeteren van het ophoesten, het verminderen van het gevoel van uitputting en het bestrijden van de spierafbraak die vaak bij dit soort aandoeningen gezien wordt.

Revalidanten worden steeds verwezen door hun longarts en via een raadpleging op de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie wordt dan nagekeken dat er geen andere problemen bestaan welke een longrevalidatieprogramma zouden kunnen bemoeilijken.

Het programma bestaat uit oefensessies die 1.5u duren en dit 2 à 3 maal per week.  Naast de fysieke training krijgt u ook enkele lessen van een diëtiste, ergotherapeute en logopediste met tips over voeding, efficiënt met zuurstof omgaan en ademhalingstechnieken.  Begeleiding via een psychologe bv. in een rookstopprogramma, is ook mogelijk voor wie dit wenst.  Een eerste fase van zo'n programma duurt 3 maanden, voor wie het nodig  heeft, kan dit verlengd worden tot 6 maanden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg