Opdracht, Missie & Visie

De directie en de Raad van Bestuur actualiseren periodiek de missie & visie van ZOL.
 
In onze missie definiëren we in enkele kernachtige zinnen onze waarden en identiteit: Wie zijn we en waar staan we voor? Wat zijn de kernwaarden in ons ziekenhuis?
Deze missie wordt meer geconcretiseerd in de nieuwe visie: Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Waar streven we naar in de toekomst? Deze visie wordt beschreven in acht kernpunten.
Samen vormen de missie & visie de grondvesten van ons dagdagelijks doen en laten in ZOL.
 
Na een grondige analyse en verder bouwend op de strategische oefening ZOL 2020 besliste de Raad van Bestuur van ZOL tot onderstaande missie & visie.

Missie

Als gezondheidscentrum bieden wij voor een ruime regio innoverende basis- en topklinische zorg, in nauwe samenwerking met al onze partners.

Deze missie wordt meer geconcretiseerd in de volgende visie

Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Waar staan we voor?

  • Wij bieden geïntegreerde, inclusieve en persoonsgerichte gezondheidszorg aan op een professionele, hoogkwalitatieve en toegankelijke wijze. De patiënt is partner in de zorg. Elk individu wordt behandeld als uniek persoon in alle openheid, met respect en gelijkwaardigheid.
  • Wij investeren binnen een herstelgerichte omgeving in een volledig zorgaanbod binnen ons netwerk en bouwen onze topklinische zorg verder uit.
  • Wij zorgen voor onze medewerkers en artsen, geven hen kansen om te groeien, hun talenten te benutten  en te ontwikkelen om zo een attractieve werkgever te zijn.
  • Wij zetten in op innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
  • Wij organiseren en verbeteren onze zorg in nauwe samenwerking met alle (zorg)partners en zorgen voor zeer efficiënte processen en informatie-uitwisseling;
  • Wij zetten in op duurzaamheid in onze werking.
  • Wij zijn oprecht, respectvol en gaan resoluut voor samenwerking
  • Wij voeren een financieel gezond beleid om onze missie en visie te kunnen blijven realiseren.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg