Historiek

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is het resultaat van de fusie tussen het A. Dumontziekenhuis in Waterschei, het Sint-Barbaraziekenhuis in Lanaken en het Sint-Jansziekenhuis in Genk. Deze fusie, die plaats had op 31 december 1995, was een logisch gevolg van de nauwe samenwerking die reeds sedert 1992 bestond tussen de ziekenhuizen.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een autonome verzorgingsinstelling, overeenkomstig de bepalingen van deel 3, titel 4, hoofdstuk 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Als "vereniging onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur" is het Ziekenhuis Oost-Limburg dus een openbare verzorgingsinstelling.

Elk van de drie ziekenhuizen van het ZOL heeft zijn eigen geschiedenis.
Medisch Centrum André Dumont en het Sint-Barbaraziekenhuis vinden hun oorsprong bij de mijnactiviteiten in het oostelijk mijnbekken van de provincie. Het Sint-Jansziekenhuis werd opgericht door de Commissie van Openbare Onderstand van de gemeente Genk (de voorloper van het huidige OCMW-Genk).

Het ZOL telt 811 bedden voor hospitalisatie en 256 dagklinische plaatsen. In 2018 werden er 36.505 patiënten opgenomen en werden er 94.921 dagklinische behandelingen uitgevoerd. De poliklinieken registreerden 542.183 consulten van ambulante patiënten. In de operatiekamers werden er 37.699 ingrepen uitgevoerd en in de verloskamers noteerde men 2.051 bevallingen. De dienst Spoedgevallen telde 52.516 patiëntencontacten.

Nagenoeg tweederde van de ZOL-patiënten zijn afkomstig uit Genk, Lanaken en de oostelijk gelegen gemeenten. Voor de expertfuncties die het ZOL aanbiedt zijn de patiënten afkomstig uit een bredere regio.
Op 31 december 2018 waren er 275 artsen verbonden aan het ziekenhuis en werkten er 2.318 voltijdse equivalenten (FTE’s).
Het resultaat van het ZOL bedroeg 4.584.560 euro in 2017.

Historiek van het Sint-Jansziekenhuis

Het eerste Sint-Jansziekenhuis werd op 24 april 1936 aan de Weg naar As in gebruik genomen.
Het had aanvankelijk een capaciteit van 134 bedden en startte met 4 geneesheren en 11 verpleegkundigen en paramedici.
50 jaar later telde het 447 bedden en werkten er 60 geneesheren en 522 verpleegkundigen en paramedici.
De expansie en de daarmee gepaard gaande bouwwoede waren een constante doorheen de geschiedenis van dit ziekenhuis.

Onderstaande documenten zijn PDF-kopies van gelegenheidsbrochures, die door de C.O.O. en het OCMW Genk werden uitgegeven. Ze bieden een terugblik op de ontwikkeling van het Sint-Jansziekenhuis.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg