Historiek

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is het resultaat van de fusie tussen het A. Dumontziekenhuis in Waterschei, het Sint-Barbaraziekenhuis in Lanaken en het Sint-Jansziekenhuis in Genk. Deze fusie, die plaats had op 31 december 1995, was een logisch gevolg van de nauwe samenwerking die reeds sedert 1992 bestond tussen de ziekenhuizen.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een autonome verzorgingsinstelling, opgericht overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I artikel 219-235 van het decreetvan 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Als "vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" is het Ziekenhuis Oost-Limburg dus een openbare verzorgingsinstelling.

Elk van de drie ziekenhuizen van het ZOL heeft zijn eigen geschiedenis.
Het A. Dumontziekenhuis en het Sint-Barbaraziekenhuis vinden hun oorsprong bij de mijnactiviteiten in het oostelijk mijnbekken van de provincie. Het Sint-Jansziekenhuis werd opgericht door de Commissie van Openbare Onderstand van de gemeente Genk (de voorloper van het huidige OCMW-Genk).

Het ZOL telt 811 bedden voor hospitalisatie en 256 dagklinische plaatsen. In 2016 werden er 36.288 patiënten opgenomen en werden er 65.733  dagklinische behandelingen uitgevoerd. De poliklinieken registreerden 512.632 consulten van ambulante patiënten. In de operatiekamers werden er 37.393 ingrepen uitgevoerd en in de verloskamers noteerde men 2.085 bevallingen. De dienst Spoedgevallen telde 53.054 patiëntencontacten.

Nagenoeg tweederde van de ZOL-patiënten zijn afkomstig uit Genk, Lanaken en de oostelijk gelegen gemeenten. Voor de expertfuncties die het ZOL aanbiedt zijn de patiënten afkomstig uit een bredere regio.
Op 31 december 2016 waren er 262 artsen verbonden aan het ziekenhuis en werkten er 2.241,48 voltijdse equivalenten (FTE’s).
Het omzetcijfer van het ZOL bedroeg 372.491.579 euro in 2016.

Historiek van het Sint-Jansziekenhuis

Het eerste Sint-Jansziekenhuis werd op 24 april 1936 aan de Weg naar As in gebruik genomen.
Het had aanvankelijk een capaciteit van 134 bedden en startte met 4 geneesheren en 11 verpleegkundigen en paramedici.
50 jaar later telde het 447 bedden en werkten er 60 geneesheren en 522 verpleegkundigen en paramedici.
De expansie en de daarmee gepaard gaande bouwwoede waren een constante doorheen de geschiedenis van dit ziekenhuis.

Onderstaande documenten zijn PDF-kopies van gelegenheidsbrochures, die door de C.O.O. en het OCMW Genk werden uitgegeven. Ze bieden een terugblik op de ontwikkeling van het Sint-Jansziekenhuis.

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg