Historiek

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is het resultaat van de fusie tussen het A. Dumontziekenhuis in Waterschei, het Sint-Barbaraziekenhuis in Lanaken en het Sint-Jansziekenhuis in Genk. Deze fusie, die plaats had op 31 december 1995, was een logisch gevolg van de nauwe samenwerking die reeds sedert 1992 bestond tussen de ziekenhuizen. Op 1 januari 2021 fuseerde het ZOL met het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een autonome verzorgingsinstelling, overeenkomstig de bepalingen van deel 3, titel 4, hoofdstuk 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Als 'vereniging onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur' is het Ziekenhuis Oost-Limburg dus een openbare verzorgingsinstelling.

Elk van de vier ziekenhuizen van het ZOL heeft zijn eigen geschiedenis.
Medisch Centrum André Dumont en het Sint-Barbaraziekenhuis vinden hun oorsprong bij de mijnactiviteiten in het oostelijk mijnbekken van de provincie. Het Sint-Jansziekenhuis werd opgericht door de Commissie van Openbare Onderstand van de gemeente Genk (de voorloper van het huidige OCMW-Genk). De nieuwe campus Maas en Kempen opende in september 2017 haar deuren.

Het ZOL telt 1.034 bedden voor hospitalisatie en  dagklinische plaatsen.

In 2019 werden er in het toenmalige ZOL 37.187 patiënten opgenomen en werden er 80.537 dagklinische behandelingen uitgevoerd. De poliklinieken registreerden 587.567 consulten van ambulante patiënten. In de operatiekamers werden er 37.957 ingrepen uitgevoerd en in de verloskamers noteerde men 2.059 bevallingen. De dienst Spoedgevallen telde 52.410 patiëntencontacten.Het Ziekenhuis Maas en Kempen (de huidige ZOL-campus Maas en Kempen) telde in 2019 526 bevallingen, 15.967 ingrepen, 113.233 raadplegingen, 17.884 spoedgevallen, 9.225 opnames en 18.577 dagklinische behandelingen.

Er zijn 398 artsen verbonden aan het ZOL en er werken 3.909 medewerkers.
 

Historiek van het Sint-Jansziekenhuis

Het eerste Sint-Jansziekenhuis werd op 24 april 1936 aan de Weg naar As in gebruik genomen.
Het had aanvankelijk een capaciteit van 134 bedden en startte met 4 geneesheren en 11 verpleegkundigen en paramedici.
50 jaar later telde het 447 bedden en werkten er 60 geneesheren en 522 verpleegkundigen en paramedici.
De expansie en de daarmee gepaard gaande bouwwoede waren een constante doorheen de geschiedenis van dit ziekenhuis.

Onderstaande documenten zijn PDF-kopies van gelegenheidsbrochures, die door de C.O.O. en het OCMW Genk werden uitgegeven. Ze bieden een terugblik op de ontwikkeling van het Sint-Jansziekenhuis.

 

 

Agenda

ZOL JOB FAIR
vrijdag, 15 oktober, 2021 - 16:30
Informatieavond Borstreconstructie (BRA-day)
woensdag, 20 oktober, 2021 - 19:00 tot dinsdag, 14 december, 2021 - 21:00
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:30 tot 21:00

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg