Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014
woensdag, 12 aug 2015

2014 was een hectisch jaar voor het ZOL. Tal van bouw- en verbouwingswerken gingen hun laatste fase in terwijl de zorgactiviteiten op volle toeren bleven draaien. De grote uitdaging was dan ook om de kwaliteit van de zorg te blijven garanderen, ondanks de vele werven en de overlast die ze soms veroorzaakten. Wanneer we de cijfers achteraan dit jaarverslag onder de loep nemen, stellen we vast dat onze activiteiten stelselmatig blijven groeien. Sommige gestaag, zoals het aantal opgenomen patiënten en sommige spectaculair, zoals het aantal ingrepen in het operatiekwartier. Dat ondanks deze toenames het aantal verpleegdagen stagneert, wil zeggen dat onze medische en wetenschappelijke know how blijft groeien en dat onze investeringen

in nieuwe technologieën vruchten afwerpt. Deze maken het immers mogelijk dat onze ligduur verder afneemt.

Tot slot wensen we de aandacht te vestigen op het financieel resultaat van 2014.
Want opnieuw slaagden we er in om een aanzienlijke winst te boeken van 5.851.155 euro. In tijden waarin de financiën omwille van overheidsbesparingen zwaar onder druk staan, is dit een resultaat dat best gezien mag worden. Toch blijven we waakzaam want zowel op federaal als op Vlaams niveau worden verdere besparingen aangekondigd.

In het Jaarverslag 2014 vindt u meer over de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar.

 
 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 11 augustus, 2020 - 19:30 tot 21:00
Praatcafé Dementie: Vroegtijdige zorgplanning
woensdag, 9 september, 2020 - 19:00 tot 21:00
Informatieavond Borstreconstructie
woensdag, 14 oktober, 2020 - 19:30 tot 21:00

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg