Doctoraatsproject leidt tot nieuwe operatietechniek

Doctoraatsproject leidt tot nieuwe operatietechniek
woensdag, 12 sep 2018

Enkele jaren geleden werd door prof. dr. J. Bellemans en zijn team het anterolateraal ligament van de knie beschreven.
De ontdekking van dit nieuw ligament ging gepaard met uitgebreide (inter-)nationale media-aandacht en binnen de orthopedische wereld is dit nog steeds een hot topic. Het ligament speelt een rol in het geven van rotatiestabiliteit aan de knie.
Onderzoek in het ZOL en aan de UHasselt heeft nu geleid tot de beschrijving van een aangewezen operatietechniek indien het ligament beschadigd raakt.

Een letsel aan het anterolateraal ligament is geassocieerd met een scheur in de voorste kruisband, Tijdens dit doctoraatsproject -met Prof. Dr. J. Bellemans als promotor- onderzocht dr. Kristof Smeets de eigenschappen van dit ligament met het oog op een operatief herstel.
Het onderzoek bracht aan het licht dat vele van de huidige operatietechnieken dikwijls tekortschieten en een mogelijk risico vormen op lange termijn.

Er werden potentiële complicaties onderzocht tijdens een anterolateraal ligament reconstructie die leidden tot het opstellen van richtlijnen om dit te vermijden.
Met behulp van ZOL orthopedist dr. J. Truijen, die in vele van deze onderzoeksprojecten mee aan de basis lag, werd een nieuwe operatietechniek beschreven waarbij het risico op complicaties wordt geminimaliseerd.

Dit doctoraatsproject werd mede mogelijk dankzij de zeer goede samenwerking met de dienst Medische Beeldvorming van het ZOL. Deze doctoraatsthesis gebeurde in het kader van het LCRP project.

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg