Vulvacarcinoom

Wat zijn de mogelijke klachten?

Uitwendige jeuk of irritatie aan de uitwendige schede die niet verdwijnt na een lokale behandelingskuur. Dikwijls kan de vrouw door zelfonderzoek een zweertje of een groeisel zien op de schaamlippen. Aangezien deze aandoening veelal bij bejaarde dames voorkomt, leidt schaamtegevoel dikwijls tot een late diagnose.

Welke zijn risicofactoren?

Gevorderde leeftijd, onderliggende aandoeningen van de huid in de schaamstreek die kwaadaardig kunnen ontaarden, behandeling in het verleden voor papillomavirus infectie.

Welke zijn beschermende factoren?

Een goede persoonlijke hygiëne kan nooit kwaad.

Hoe wordt de diagnose bevestigd?

De diagnose berust op het onderzoek van een weefselfragment (biopsie). Specifieke scans worden gemaakt om de uitgebreidheid van de ziekte en dus de behandeling en de prognose te bepalen.

Waarin bestaat de behandeling?

De behandeling bestaat uit het chirurgisch verwijderen van het kwaadaardig letsel. Er wordt steeds een ruime marge gezond weefsel meegenomen om de kans op herval te beperken. Anderzijds probeert men ook zoveel als mogelijk gezond weefsel te sparen aangezien de operatie anders te mutilerend wordt. Tijdens de operatie moeten ook de klieren in de lies onderzocht worden omdat zij het eerste station van verspreiding zijn. Wanneer we vermoeden dat de liesklieren niet aangetast zijn, halen we met een speciale techniek slechts de eerste filterklier uit (de sentinelklier). Dit vermindert zeer sterk het risico op dikke benen. Wanneer op de vooronderzoeken zou blijken dat de liesklieren wel aangetast zijn, dienen deze volledig verwijderd te worden.

Soms moeten patiënten na de chirurgie bestraald worden.

Bij grote kankers, waar chirurgie teveel weefselverlies zou geven om dit volledig te verwijderen, zal mogelijks gekozen worden om eerst chemotherapie toe te dienen om de tumor te doen krimpen alvorens te opereren.

Is er een effectieve vroegtijdige opsporing mogelijk?

Neen.

Aandacht voor de vroege symptomen. Artsen behoren nooit een lokale behandeling voor uitwendige jeuk in de schaamstreek voor te schrijven zonder de schaamstreek eerst te onderzoeken.

In de ouderlingenzorg behoort een sensibilisatie voor deze aandoening te gebeuren door het verpleegkundig personeel.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Eric de Jonge, Gynaecologie - 2017

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg