Fysische Geneeskunde en Revalidatie

De fysische geneeskunde legt zich toe op de diagnose en behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat: spier-, pees- en zenuwklachten , gewrichtsproblemen en rug- en nek aandoeningen. Ook sport- en andere traumatische letsels maken hier deel van uit. 
Diagnostiek gebeurt door uitgebreid klinisch onderzoek met zo nodig aanvullende technische onderzoeken. 
Onze behandelingen zijn niet-chirurgisch van aard.

Daarnaast begeleiden we de kinesitherapeutische, ergotherapeutische logopedische behandelingen op alle afdelingen binnen het ZOL. 
Voor iedere patient getroffen na ziekte, trauma of ingreep met functionele beperkingen wordt een individueel revalidatie programma opgesteld met verdere - indien geindiceerd - multi-disciplinaire residentiele (LSPR) of ambulante revalidatiemogelijkheden.

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg