Platelet rich plasma (PRP)

Een kleine hoeveelheid bloed wordt afgenomen en gecentrifugeerd.
​Tijdens het centrifugeren worden de verschillende bloedcomponenten gescheiden. Zo kunnen de bloedplaatjes selectief uit het eigen bloed worden geïsoleerd.

De bloedplaatjes geven bepaalde stoffen vrij, beter bekend als groeifactoren. Die spelen een zeer belangrijke rol bij de heling van peesletsels en brengen verschillende processen op gang die het herstel bespoedigen.

Deze therapie kan toegepast worden voor aanhoudende peesletsels niet reagerend op ontstekingsremmers, chronische pees- of kraakbeenproblemen en kinesitherapie.

Meer info in de brochure.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg