Aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de verloskamer

Hieronder kan u alle informatie vinden over de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in het verloskwartier, dit naast uw partner.

Wie kan een vertrouwenspersoon zijn?

Een vroedvrouw uit de eerste lijn/ thuiszorg of een doula kan optreden als vertrouwenspersoon.

Wat is de taak van een vertrouwenspersoon?

Hij/zij kan enkel optreden als een vertrouwenspersoon. Verpleegkundige, vroedkundige of medische handelingen mogen niet uitgevoerd worden, deze zijn strikt voorbehouden aan de gezondheidsbeoefenaars van het ZOL.

Wanneer mag de vertrouwenspersoon er zijn?

Hij/zij mag aanwezig zijn tijdens de arbeid, tijdens de geboorte en kort na de geboorte. Hij/zij mag niet mee naar de operatiezaal bij een keizersnede en ook niet tijdens de transfer naar de kraamafdeling.

Voorwaarden:

Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden vooraleer de toegang wordt toegestaan, meer specifiek:

Voor de zwangere:

  • Geef aan dat je dit wilt via een e-mail rond de zwangerschapsleeftijd van 32 weken. Voor ZOL Maas en Kempen is dit via vertrouwenspersoon.vk.mk@ zol.be. Bij latere aanmeldingen zullen we ons uiterste best doen om alles tijdig in orde te brengen, maar kunnen we niets garanderen. Je kan jezelf aanmelden of je vertrouwenspersoon kan dit doen.
  • Bespreek dit met je gynaecoloog. Indien je geen gynaecoloog hebt in het ziekenhuis, vragen we om 1 keer op consultatie te komen zodat je zwangerschapsdossier kan gemaakt worden.
  • Tekenen van een overeenkomst tussen jou, je gynaecoloog en je vertrouwenspersoon. Je ontvangt deze via bovenstaand e-mailadres of via je vertrouwenspersoon.

Voor de vertrouwenspersoon:

  • Raamovereenkomst tussen jou en het ZOL. Dit vragen we 1x/jaar en kan verkregen worden via bovenstaand e-mailadres. Hierin staan allerlei afspraken over infectiepreventie, aansprakelijkheid, geheimhoudingsplicht, ...
  • Overeenkomst tussen jou, de zwangere en de gynaecoloog van de zwangere. Dit vragen we per zwangere en kan ook verkregen worden via bovenstaand e-mailadres.
  • Kennismaking met de betrokken hoofdvroedvrouw. Dit is slechts éénmalig zodat we kunnen kennismaken en ook het verloskwartier kunnen tonen. Een afspraak maken kan via bovenstaand e-mailadres.

Meer informatie?

Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Of wil je misschien feedback geven? Dit is van harte welkom op bovenstaand e-mailadres of spreek je vroedvrouw of gynaecoloog aan!

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg