Bezoekregeling

Bevallen mama’s:

 • Partner:
  • Dagelijks
  • Mag blijven slapen (enkel op een eenpersoonskamer)
 • Broertjes en zusjes:
  • 1x/dag
 • Overig bezoek:
  • Bezoekuren 15u-18u
  • Maximum 2 bijkomende bezoekers per keer op de kamer
  • Bezoek gedurende maximaal 1 uur
  • Maximum 4 verschillende bezoekers/dag

Zwangere vrouwen:

Accommodatie

Onze materniteit telt 17 bedden. Er zijn 13 éénpersoonskamers (incl. luxe en superluxe kamer(s)) en 2 tweepersoonskamers.

Alle patiëntenkamers zijn voorzien van een badkamer met douche, televisie, koelkast en telefoon.  Het is mogelijk om vanuit de kamer zonder extra kosten toegang te krijgen tot het draadloos internet. 

In de verloskamer kan je aan de vroedvrouw je voorkeur met betrekking tot het type kamer doorgeven.  In de mate van het mogelijke (bedbezetting op de kraamafdeling) wordt hier rekening mee gehouden.

Populatie

Alle patiënten bieden zich aan op de verloskamer en van hieruit worden zij dan verplaatst naar de materniteit.  Hoofdzakelijk gaan er hier kraamvrouwen verblijven samen met hun baby.  Verder kunnen op de materniteit ook zwangere vrouwen verblijven met verwikkelingen in hun zwangerschap, gynaecologische patiënten en ook patiënten van andere disciplines.

Verblijf

Materniteit ZMK

Je verblijf duurt gemiddeld 3 dagen voor een gewone bevalling.  Wanneer je een keizersnede hebt gehad, mag je rekenen op een 4 dagen.  Wanneer je eerder naar huis wilt gaan, kan dit in overleg met de gynaecoloog en kinderarts.

Indien je poliklinisch bevalt, d.w.z. dat je de eerste 24 uur in het ziekenhuis moet verblijven, kan je best op voorhand voor verdere opvolging en begeleiding thuis zorgen.  Je kan dan beroep doen op gezins- of kraamhulp en een vroedvrouw aan huis.

In de verloskamer is ten alle tijden bezoek verboden!

Dagindeling

In de loop van de voormiddag worden mama en baby verzorgd.  De kamer zal ook dagelijks in de voormiddag worden schoongemaakt.

In de namiddag en avond vindt er opnieuw een verzorgingsronde plaats voor zowel mama als baby.
De gynaecoloog, de kinderarts en de kinesist komen dagelijks bij je langs.

Verzorging moeder en kind

Bij mama wordt tijdens iedere verzorgingsronde de temperatuur, pols en eventueel de bloeddruk genomen.  Oo controleren we het bloedverlies en de baarmoederhoogte. Wanneer je een knip hebt gekregen, wordt deze verzorgd en gecontroleerd.

Op de 1e dag na je bevalling wordt er een bloedname gedaan, om te controleren of je niet teveel bloed hebt verloren tijdens of na de bevalling.  Als je een lichte vorm van bloedarmoede hebt krijg je ijzertabletjes of een ijzer-infuus, soms bij ernstige bloedarmoede zal er een bloedtransfusie overwogen worden, mits toestemming.

Materniteit ZMK verzorging

Tijdens je verblijf op onze kraamafdeling wordt stap voor stap de verzorging van jullie baby aangeleerd.  Deze verzorging houdt onder andere in: het verwisselen van de luier, het geven van een babybadje, de verzorging van de navelstrengstomp. Iedere namiddag wordt de temperatuur van jullie baby gecontroleerd.  Het babybadje gebeurt na 20u.  De eerste keer wordt jullie alles uitgelegd door de vroedvrouw.  Daarna mogen jullie dit zelf doen terwijl de vroedvrouw toekijkt.  Telkens bij het badje wordt er ook de temperatuur en het gewicht gecontroleerd.

Verder zullen de vroedvrouwen je begeleiden en helpen bij het geven van borst- of flesvoeding.

Materniteit ZMK verzorging

Als de baby 3 dagen oud is, zal de vroedvrouw een bloedname doen bij jullie baby, de zogenaamde ‘hielprik’ of Guthrietest.  Deze bloedname spoort vroegtijdig stofwisselingsziektes op.  Ook wordt de kleur van jullie baby goed in de gaten gehouden.  De zogenaamde ‘geelzucht’ kan optreden als de baby enkele dagen oud is, waarvoor we dan ook een bloedname doen op advies van de kinderarts.  Vaak worden de bloednames voor de Gutrietest en geelzucht samen gedaan. Indien jullie baby een risicofactor heeft voor geel zien zal er dagelijks met een klein scannertje bekeken worden of je kindje niet te geel ziet. 

De kinesist zal tijdens je verblijf iedere dag langskomen om je bekkenbodem- en buikspieroefeningen aan te leren.

Borstvoeding

Materniteit ZMK borstvoeding

Borstvoeding is de ideale manier om je kindje te voeden.  Moedermelk bevat waardevolle voedings- en afweerstoffen die je baby nodig heeft voor groei, ontwikkeling en gezondheid.  Ook mama’s profiteren van het geven van borstvoeding (baarmoeder krimpt sneller naar de normale grootte, sneller gewichtsverlies, sterke band met de baby,…).  Bovendien is borstvoeding gratis, altijd beschikbaar en altijd op de juiste temperatuur.

Het ziekenhuis streeft de 10 vuistregels voor het welslagen van borstvoeding na, zoals bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF.

De 10 vuistregels:

1. Goed borstvoedingsbeleid
2. Deskundige begeleiding
3. Voorlichting aan aanstaande ouders
4. Onmiddellijk huidcontact en eerste borstvoeding vlak na de bevalling
5. Goed aanleggen en melkproductie in stand houden
6. In principe geen bijvoeding
7. Moeder en kind bij elkaar
8. Borstvoeding op verzoek
9. Geen (fop)speen
10. Samenwerken met borstvoedingsgroepen

Flesvoeding

We stimuleren het geven van borstvoeding, maar hebben alle respect voor mama’s die wensen flesvoeding te geven.  Ook bij flesvoeding wordt er door de vroedvrouwen begeleiding en advies gegeven.

Naar het ontslag toe wordt je de naam van de voeding meegedeeld en de bereiding ervan wordt met jou overlopen.

Geboorteaangifte

Je kan de afspraak maken op de website www.maaseik.be (klik door naar: ik wil een afspraak maken), via e-mail naar dienstverlening@maaseik.be

De aangifte moet gedaan worden BINNEN DE VIJFTIEN DAGEN NA DE GEBOORTE (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden meegeteld).

 

Nodige documenten bij de geboorteaangifte:
       
De nodige documenten worden bepaald naargelang de huidige gezinssituatie:
       
Gehuwd Erkenning voor de aangifte van de geboorte Erkenning bij de aangifte van de geboorte Alleenstaande moeder
 • Geboorteattest, "model 1" (= de briefomslag die je meekrijgt in het ziekenhuis)
 • Huwelijksboekje
 • Identiteitskaarten van beide ouders
 • Geboorteattest, "model 1" (= de briefomslag die je meekrijgt in het ziekenhuis)
 • Akte erkenning voor de geboorte
 • Samenstelling van het gezin
 • Identiteitskaarten van beide ouders
 •  Geboorteattest, "model 1" (= de briefomslag die je meekrijgt in het ziekenhuis)
 • Recente geboorteaktes van beide ouders
 • Samenstelling van het gezin
 • Identiteitskaarten van beide ouders
 •  Geboorteattest, "model 1" (= de briefomslag die je meekrijgt in het ziekenhuis)
 • Recente geboorteaktes van beide ouders
 • Samenstelling van het gezin
 • Identiteitskaart van de moeder
       
Wie moet de aangifte doen:
       
Gehuwd 1 van de ouders of beiden
Erkenning voor de aangifte van de geboorte 1 van de ouders of beiden
Erkenning bij de aangifte van de geboorte Beide ouders
Alleenstaande moeder De moeder

Ontslag

Materniteit ZMK naar huis

Als jullie naar huis vertrekken, geven we jullie nog  nuttige informatie voor thuis mee.  Ook wat betreft de borst- of flesvoeding wordt uitleg gegeven. Bij je baby nemen we de dag van ontslag nog 2 testen af:

 • Bilicheck: hiermee controleren we of je kindje niet te geel ziet. Indien de waarde te hoog is doen we nog een bloedname om dit te bevestigen
 • Massimo: dit is een test om vroegtijdig hartafwijkingen bij je kindje op te sporten. De vroedvrouw zal het zuurstofgehalte meten aan het rechterhandje en nog eens aan het voetje. Indien het zuurstofgehalte gelijk is, is deze test in orde. Als er een groot verschil is geeft het toestel aan dat de kinderarts gecontacteerd moet worden en zal er verder onderzoek nodig zijn. 

Indien er zich nog vragen of problemen voordoen wanneer jullie thuis zijn, kunnen jullie nog steeds bij ons terecht.

De gynaecoloog schrijft de gewenste anticonceptie voor, beantwoordt verdere vragen en geeft toestemming voor het ontslag.  Binnen 6-8 weken dien je op nacontrole te gaan bij de gynaecoloog. Hiervoor dien je zelf een afspraak te maken

Ook de kinderarts komt langs om jullie kindje uitgebreid te onderzoeken, eventuele afspraken te maken en geeft verder ook toestemming voor ontslag.  Vergeet niet om in de loop van jullie verblijf papieren te laten tekenen voor de werkgever, ziekenfonds,…

Vroedvrouw thuis en kraamzorg

Wanneer je na je verblijf bij ons op de materniteit terug naar huis gaat, kan je nog verdere opvolging krijgen van een vroedvrouw (www.vroedvrouwen.be).  Zij gaat bij mama het bloedverlies en een eventuele knip controleren.  Ook gaat zij de borstvoeding/flesvoeding observeren, evenals het gewicht en de kleur van je baby.  Wanneer er vragen zijn, kan zij je natuurlijk ook altijd verder helpen.

De mutualiteit betaalt 12 dagen hulp van een vroedvrouw.  Deze 12 dagen worden echter verminderd met de verblijfsdagen in het ziekenhuis.  Sommige vroedvrouwen vragen nog vervoersonkosten of wachtvergoeding, vraag dit na als je de eerste keer belt.

Kraamzorg dien je op voorhand te regelen.  Dit is niet gratis maar wordt berekend aan de hand van jullie gezamenlijk inkomen.  Verdere informatie kan je krijgen bij de vroedvrouwen.

Kind en gezin

Indien jullie toestemming hebben gegeven dat we jullie administratieve gegevens mogen doorgeven aan Kind & Gezin dan komt een verpleegkundige van Kind en Gezin bij jullie thuis langs om hun dienstverlening toe te lichten. Zij maken hier met jullie eerst telefonisch een afspraak voor. 

Website Kind en Gezin

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg