Couveuseafdeling (n*dienst)

Wat nu… Te vroeg???
Of gewoon een beetje nieuwsgierig???
Zo klein…
maar gewoon te groot voor woorden.

Op onze n*afdeling vangen we baby’s op vanaf 36 weken zwangerschapsleeftijd.  De meeste kindjes worden eerst opgenomen in een couveuse om daarna de overstap te maken naar een verwarmd bedje en zo uiteindelijk naar een gewoon bedje te gaan.  Alle kindjes worden ook aan een monitor gelegd om alle parameters goed op te volgen.

Omdat al onze kamers uitgerust zijn met centrale monitoring en zuurstof, proberen we zoveel mogelijk om de kindjes bij mama op de kamer te leggen, ook al is er een beetje extra zorg nodig. 

couveuseafdeling ZMK

Een pasgeborene kan omwille van verschillende redenen opgenomen worden op onze n*dienst.

  • De meeste kindjes die bij ons verblijven zijn prematuur (te vroeg) of dysmatuur (te licht).Op onze afdeling krijgen ze dan de nodige zorgen en een lekker warm nestje om goed te groeien en in gewicht te winnen zodat ze zo snel mogelijk mee naar huis kunnen.
  • Soms is de start moeilijk geweest en dienen we je kindje extra in de gaten te houden.
  • In geval van drug- of bepaalde medicatie bij de mama in de zwangerschap, zal het kindje ook aan de monitor moeten. 

Bezoekregeling n*dienst

couveuseafdeling ZMK

Bezoek is toegestaan voor beide ouders op elk moment van de dag, maar bij voorkeur tijdens de voedingsuren.

De baby’s op deze afdeling zijn meer vatbaar zijn voor infecties.  Om deze te voorkomen moeten er een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Bij binnenkomst op de afdeling vragen we volgende aandachtpunten in acht te nemen:

  • Trek een speciale schort aan over je kledij.
  • Verwijder horloges en sierraden.
  • Was grondig je handen en onderarmen, droog ze af en ontsmet ze vervolgens met alcoholgel.
  • Bij verkoudheid, een koortsblaasje of een andere infectie dien je altijd contact op te nemen met de vroedvrouwen. Indien nodig worden er extra voorzorgsmaatregelen getroffen zoals een mondmasker.

Verzorgingsmomenten

couveuseafdeling verzorgingsmomenten

De kindjes die bij ons op de afdeling verblijven, krijgen 8 voedingen per dag op vaste voedingsuren.

1u30 – 4u30 – 7u30 – 10u30 – 13u30 – 16u30 – 19u30 – 22u30

Afhankelijk van hoe jullie kindje het stelt en het gewicht van jullie kindje, kan het zijn dat de kinderarts beslist om over te gaan op 7 voedingen per dag.
Indien we over gaan naar 7 voedingen veranderen enkel de voedingsmomenten ’s nachts.

We betrekken jullie zoveel mogelijk bij de verzorging van jullie kindje.

Borstvoeding

couveuseafdeling borstvoeding

Als jullie voor borstvoeding hebben gekozen, proberen we hier op de n*dienst ook zo snel mogelijk mee te starten.  Dit is afhankelijk van de toestand van jullie kindje.
Als de baby sterk genoeg is om aan de borst te drinken, wordt in overleg met de kinderarts besproken hoe vaak dit mogelijk is.
Als de baby niet zelf van de borst kan drinken, is moedermelk afkolven een goed alternatief.  We starten hier zo snel mogelijk mee na de bevalling.
Eenmaal thuis kan het op en af rijden naar het ziekenhuis in combinatie met afkolven best vermoeiend zijn. Je kan ook bij ons kolven tijdens je bezoek aan je kindje. Neem voldoende rust en houdt vol, want het is achteraf zeker de moeite waard.  Weet dat je voor vragen altijd terecht kan bij de vroedvrouwen.

Flesvoeding

De kinderarts stemt de voeding dagelijks af op jullie kindje.

Onderzoek door de kinderarts

Dagelijks brengt de kinderarts een bezoekje aan jullie kindje.

Als jullie nog op de kraamafdeling verblijven, komt de kinderarts dan ook steeds een bezoekje brengen op de kamer.
Als jullie terug thuis zijn en jullie toch een gesprek wensen met de behandelende kinderarts, geef dan even een seintje aan de vroedvrouwen zodat er een afspraak gemaakt kan worden.

Soms vraagt de kinderarts bepaalde onderzoeken aan vb. een bloedname, een echografie, … Jullie zullen hier steeds van op de hoogte gehouden worden.

Naar huis!

couveuseafdeling naar huis

Het ontslag wordt tijdig met jullie besproken.  Voor jullie kindje naar huis mag krijgen jullie nog de nodige info van de kinderarts en de vroedvrouwen.
Ook voert de kinderarts nog een laatste klinisch onderzoek uit.
We hopen zo dat jullie met een goed gevoel en een gerust hart naar huis kunnen vertrekken.

Om beter voorbereid te zijn op het naar huis gaan, is het mogelijk om samen met jullie kindje  nog een 2 tal dagen op de kraamafdeling opgenomen te worden zodat jullie gewoon kunnen geraken aan het 24u zorgen voor het kindje. Het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk zelf doen, maar met de hulp van de vroedvrouwen vlakbij. 

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg