TRACE

TRACE is een joint venture tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Kerndoel is de uitvoering van translationeel gezondheidspsychologisch onderzoek te bevorderen en de nog vaak bestaande kloof tussen praktijk en onderzoek te overbruggen.

In de voorbije jaren heeft TRACE zich ontwikkeld tot een translationeel centrum voor gepersonaliseerde psychologische en medische zorg. Resultaten en ontdekkingen uit het experimenteel medisch psychologisch onderzoek worden vertaald naar de praktijk, en nieuwe oplossingen voor vragen uit de praktijk worden gegenereerd. Trace wil een voortrekkersrol spelen in de evidence-based gepersonaliseerde zorg in het domein van psychologie en geneeskunde.

De onderzoeksprojecten binnen TRACE worden gekaderd binnen drie innovatieve projectlijnen: TraceLab, TraceCare en TraceNorm

TRACE LAB

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek dichter bij patiënten brengen. Dankzij de onderzoekslabo’s in ZOL kunnen Limburgse patiënten deelnemen aan psychologisch onderzoek waarin het belang van nieuwe bevindingen bij specifieke patiëntengroepen gevalideerd kan worden. Dit leidt tot nieuwe kennis die rechtstreeks relevant is voor patiënten.

TRACE CARE

Toetsen van de effectiviteit van de behandeling op maat. Er is een toenemende behoefte om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en 'evidence-based' te maken. Niet alleen patiëntenorganisaties vragen terecht om kwaliteitsborging, maar ook verzekeraars zijn vragende partij om effectieve behandelingen te vergoeden. 1 van de methodieken binnen TraceCare is het Replicated Single-Case Experimentele Design (RSCED), een onderzoeksmethodologie waarmee uitspraken over de effectiviteit voor de behandeling van elke patiënt afzonderlijk kunnen worden gedaan, en waarmee cumulatief, op basis van meta-analytische technieken, bovendien uitspraken voor grotere patiëntengroepen mogelijk worden. Deze methodologie bestaat al geruime tijd, maar de recente ontwikkelingen (gerandomiseerde designs en data-analytische technieken) bieden veel mogelijkheden voor klinische toepassingen en de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke en ondersteunende software.

Ook klinische vragen/onderzoeksprojecten vallen onder Trace Care.

TRACE NORM

De opzet van een online-dataset waarmee dynamische normgegevens beschikbaar komen voor elke standaard indicator van vooruitgang inzake de aandoening, en kwaliteit van leven van de patiënt.

 

Schrijf je nu in voor de TRACE nieuwsbrief via deze link www.zol.be/trace/inschrijven-nieuwsbrief

 

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg