Visie

De laatste decennia sterven steeds meer mensen in het ziekenhuis.

Om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van terminale zieken en hun familie wordt palliatieve zorg steeds meer geïntegreerd binnen de patiëntenzorg. In het Ziekenhuis Oost-Limburg werd de palliatieve zorg uitgebouwd door de oprichting van een palliatief support team en een palliatieve eenheid.

Dit laatste gebeurde met de steun van het OCMW en het stadsbestuur van Genk en de vzw Palliatieve Zorg Genk.
De toenemende vraag naar palliatieve begeleiding heeft ons ertoe gebracht om het palliatief support team te versterken en de eenheid verder uit te bouwen met een nieuwe palliatieve eenheid in ZOL Genk, campus Sint-Jan.

Door de nauwe samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en de thuiszorg wordt het mogelijk dat steeds meer zieken in hun vertrouwde omgeving sterven.

Palliatieve Zorg is...

  • een totaalzorg specifiek aangepast aan de noden en behoeften van de ongeneeslijk zieke en zijn familie. 

Palliatieve Zorgverleners hebben aandacht voor...

  • de vraag om op een rustige en serene wijze het leven te kunnen voleindigen;
  • een degelijke pijn- en symptoomcontrole. Comfortzorg staat centraal in de gehele benadering van de zieke;
  • emotionele opvang zowel voor de zieke als voor zijn familie;
  • het rouwproces van iedereen, waarin kansen geboden worden om rustig afscheid te nemen.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Hugo Daniels, Geriatrie - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg