Dagziekenhuis Geriatrie

In het dagziekenhuis geriatrie kan u opgenomen worden voor:

Diagnose

 • Geheugenproblemen
 • Vallen
 • Pré-operatieve onderzoeken
 • Algemeen nazicht
 • Ambulante oppuntstelling van een complex probleem
 • Raadpleging voor minder mobiele patiënten

Behandeling

 • Toediening van bloed
 • Toediening van medicatie
 • Osteoporosebehandeling

​Revalidatie in kader van valpreventie

Aanmelding

Enkel (huis)artsen kunnen een aanvraag tot opname in het dagziekenhuis doen.
Dit kan telefonisch gebeuren via het medisch secretariaat (089/32 55 23) of door het aanvraagformulier te downloaden en te faxen naar 089/57 99 48.

U wordt op de wachtlijst gezet en zo snel als mogelijk opgeroepen. Het secretariaat zal u verwittigen wanneer de opname kan doorgaan.

In geval van een dringende opname kan door de huisarts steeds contact genomen worden met dr. J. Meeuwissen.

Opname dagziekenhuis

U komt 's ochtends of op het tijdstip dat met u besproken werd naar het ziekenhuis. Het dagziekenhuis is gelegen in ZOL Genk, campus Sint-Jan. 

U schrijft zich eerst in aan de kiosk, daarna volgt u de bewegwijzering naar K0.30.

U moet niet nuchter zijn, tenzij dit op voorhand met u is besproken.

U krijgt 's middags een maaltijd.

De duur van de opname is afhankelijk van de reden van opname, maar duurt meestal een hele dag (van 8 tot 17 uur). Tussen de onderzoeken door komt u terug naar het dagziekenhuis.

Op het einde van de dag worden de resultaten met u besproken of wordt er een afspraak gemaakt voor het bespreken van de resultaten.

Wat brengt u mee?

 • Brief van de verwijzende arts/huisarts
 • Overzicht van alle medicatie die u neemt en de medicatie die u
  eventueel gedurende de dag dient in te nemen
 • Identiteitskaart
 • Geen waardevolle voorwerpen
 • Geen nachtkleding
 • U doet best gemakkelijke kleding aan en vast schoeisel
 • Indien u een wandelstok, looprekje... gebruikt, brengt u dit best mee.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Hugo Daniels, Geriatrie - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg