Palliatieve Eenheid

Ongeneeslijk zieken die thuis niet kunnen verzorgd worden, hebben de mogelijkheid om tijdelijk of permanent op de eenheid opgenomen te worden.

De palliatieve eenheid is een kleine afdeling (9 bedden). Het leefritme en de werkorganisatie zijn er afgestemd op de behoeften van de terminale zieke en zijn familie.

Om de zieke een "thuis" te bieden is de inrichting zo huiselijk mogelijk gehouden.

Zowel de zieke als de familie kunnen er rekenen op de zorg van een multidisciplinaire equipe.

Klik hier voor informatie omtrent een opname op de palliatieve eenheid.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Hugo Daniels, Geriatrie - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg