Borstcentrum

De zorg van patiënten met een vermoeden van borstkanker wordt in ZOL Genk, campus Sint-Jan georganiseerd binnen een Multidisciplinair Borstcentrum.

Het DOEL van het multidisciplinair Borstcentrum: het beleid van artsen, verpleegkundigen en para-medici binnen én buiten het ziekenhuis zo goed mogelijk op elkaar afstemmen zodat de kwaliteit van zorgverlening bij borstkanker geoptimaliseerd kan worden.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg